10 Jun 2014 kl: 00:00

Integrerat och ambitiöst på Swedish Match

Hållbarhet är en mycket integrerad del av Swedish Match affärsverksamhet. Ja, det går till och med att säga att det utgör ryggraden i bolaget. För utan ett fokus på miljö och människor, går det inte att bli långsiktigt framgångsrika och ekonomiskt lönsamma. Det är Emmett Harrison, Senior Vice President, Corporate Communications and Sustainability på Swedish Match,  fulla övertygelse.

– Vill man ha ett konkurrenskraftigt, attraktivt och omtyckt företag måste alla beslut man tar ha omvärlden i åtanke. ­Därför är hållbarhetsfrågor något som genomsyrar hela ­Swedish Match, såväl i fabrikerna som i styrelserummet, säger Emmett Harrison.

Swedish Match är engagerade i många projekt som syftar till att förbättra både miljön och människors villkor runt om i världen. Men vilka åtaganden de väljer att satsa på är de inte ensamma om att bestämma. Swedish Match har nämligen en aktiv dialog med sina intressenter.

– Ja, under de senaste tre åren har vi genomfört en hållbarhetsenkät bland våra intressegrupper som bland annat är konsumenter, återförsäljare, anställda, myndigheter, politiker, investerare och forskare. Och vi lyssnar precis lika mycket på våra kunder som vi gör på våra investerare.

I år har Swedish Match engagerat sig i projekt i både Brasilien, Filippinerna och USA.
– Syftet med många av projekten är att fånga upp unga personer som bor i fattiga områden och ge dem utbildning och jobb. I Brasilien, där Swedish Match har betydande tillverkning av tändare och tändstickor, bedrivs till exempel projektet ”Bom Menino” som ger unga utbildning och sedan anställning hos Swedish Match.

En annan prioritering i Swedish Matchs hållbarhetsarbete är miljön – ambitionen är att ständigt göra förbättringar.
– Vi arbetar målmedvetet med att minska utsläpp av växthusgaser, minska energianvändningen och vatten­användningen. Och vårt arbete ger resultat. Majoriteten av våra produktionsanläggningar i världen, med produkter som står för över 90 procent av Swedish Match försäljning av egenproducerade produkter, är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. 

Men även inne på Swedish Match kontor finns en hög ambition.
– Här är det självklart att välja lågenergilampor, inte skriva ut i onödan, stänga av datorn och släcka lampan när man går hem. Ja, det är viktigt att miljöarbetet genomsyrar hela verksamheten, precis som alla andra delar av vårt hållbarhetsarbete så sitter det i ryggraden.