Innovation möjliggör smarta IT-lösningar
11 Dec 2014 kl: 00:00

Innovation möjliggör smarta IT-lösningar

Fordonsbranschen befinner sig i förändring – från ett huvudsakligt fokus på produkterna till att också jobba med tjänster till kunderna. För att Volvokoncernen ska vara såväl konkurrenskraftig som effektiv krävs innovativa digitala lösningar. Christer Brasta och hans team arbetar ständigt med att hitta idéer till nya digitala lösningar kopplade till produkterna för att göra koncernen mer effektiv.

Hur arbetar ni med innovationer?
– Kärnverksamheten inom Volvokoncernen är att leverera lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och dieselmotorer, men tjänster och digitala lösningar kopplade till produkterna blir allt viktigare för kunderna. I mitt team arbetar vi med att hitta digitala innovationer som kan göra koncernen mer effektiv internt eller som är attraktiva för Volvos kunder. Ett exempel på hur vi jobbar med innovation är att vi en gång om året har ett globalt, virtuellt möte där vi informerar och inspirerar våra medarbetare till att bidra med idéer. Detta ”JAM” är ett effektivt sätt för oss att generera idéer, förra året fick vi nästan 1 000 idéer från hela världen. När medarbetarna tillåts jobba med innovationer över landsgränser och kunskapsområden skapas en stark global kultur.

”Digitala innovationer är viktiga för att driva Volvokoncernen framåt”

Vilka utmaningar möter du i ditt arbete?
– Att få fram innovationer för Volvokoncernen som leder till smartare transportlösningar och smartare interna arbetssätt kräver en hel del, bland annat kontinuerlig kommunikation för att skapa insikt om möjligheter som ny IT kan ge. Det krävs också en stark kultur där det är okej att föreslå och testa idéer. Ibland håller idéerna – ibland inte, och det enda sättet att komma fram till de riktigt bra lösningarna är att testa. Utan insikten, inspirationen och kulturen skulle det vara omöjligt att komma fram till nya innovationer.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Den globala aspekten! Mitt team består av tio personer som är spridda över världen, och att jobba i det här teamet är jätteroligt. Att få hålla på med innovationer där vi kan vara kreativa och utmana för att hjälpa till att driva Volvokoncernen framåt är mycket stimulerande. Kommer man till Volvokoncernen nu tror jag att man får vara med om en händelserik förändringsresa.