10 Jun 2014 kl: 00:00

Infranord tror på förändring

Sedan hon började på Infranord i Malmö år 2006 har Rena Nilssons karriär inte stått stilla en minut. Efter att ha ansvarat för kompetensförsörjning och personalfrågor i olika roller har hon i dag rollen som platschef med ansvar för två anläggningsprojekt i södra Skåne och ett drift- och underhållskontrakt. Förutom bland annat projektledning, uppföljning och ekonomiansvar är kundkontakt och möten viktiga inslag i vardagen.

Rena Nilssons arbete kräver en förmåga att snabbt göra omprioriteringar. Efter att ha varit ute på en arbetsplats och planerat en lösning kan ett möte dyka upp där det visar sig att projektet behöver fler resurser eller att en kund har nya önskemål.
– Det roligaste och mest utmanande med mitt jobb är att det är så omväxlande och oförutsägbart. Ett enda telefonsamtal kan göra att man behöver tänka om helt. Jag vet aldrig riktigt hur dagen ser ut när jag kommer till kontoret på morgonen.

Genom att arbeta i en stor organisation som är en del av en framtidsbransch får Rena Nilsson ständigt nya kunskaper.
– Kraven på infrastruktur ökar hela tiden, och det är spännande att vara en del av utvecklingen och få bidra till ett effektivare samhälle. Genom mitt arbete har jag fått en ny bild av hur samhället hänger ihop, säger hon, och tillägger att organisationen också erbjuder nya kunskaper genom den blandade och kompetenta personalstyrkan och företagets många olika arbetsområden och roller.

– Man kan jobba med allt från teknik och el­ektronik till projektledning och miljörelaterade frågor. Och det finns alltid tillgång till kompetensutveckling. När jag blev chef gick jag en ledarskaps­utbildning i ett halvår. Det var en spännande utvecklingsresa där jag dels knöt nya kontakter inom organisationen och lärde mig mer om olika processer, men också lärde känna mig själv som ledare. Det finns dessutom ett talangprogram där medarbetare under ett år får ta del av uppdrag och föreläsningar i syfte att stärka ledarskapet i organisationen.

Sedan Rena Nilsson började på Infranord som 22-­ åring har hon upplevt att cheferna har trott på hennes förmåga och hjälpt henne att utvecklas.
– Om man är drivande, engagerad och vill lära sig nya saker finns det alla möjligheter att växa i organisationen. Man behöver inte ha jobbat i 30 år för att bli ledare. Det här är ett företag som tror på förändring och gärna ger nya medarbetare ansvar och frihet att påverka.

Traditionellt har den genomsnittliga medarbetaren på Infranord varit en man i 45-årsåldern, men Rena Nilsson menar att situationen börjar ändras.
– Organisationen börjar bli mindre homogen, det har kommit in fler kvinnor och yngre människor på senare år. Som de flesta tekniktunga företag är Infra­nord fortfarande mansdominerat, men vi är måna om att rekrytera fler kvinnor både som tekniker och ledare. Jag hoppas att det sker i ännu snabbare takt framöver eftersom det är viktigt för vår fortsatta kompetensförsörjning och framgång.