10 Jun 2014 kl: 00:00

Individuell ­utveckling i fokus på KPMG

På KPMG pågår ett ständigt kunskapsutbyte i en miljö där globala samarbeten tillhör vardagen. HR-chef Maria Karlén och Audit Manager Victor Schön berättar om en arbetsplats som bygger på samarbete med individen i fokus.

Vad var det som attraherade er till revisorsyrket och KPMG?

Victor: – Till att börja med var det representanter från KPMG, de var uppenbarligen motiverade, trivdes med sina jobb och hade kul ihop. Efter att ha fått möjlighet att åka till London på ett tre månaders internship för KPMG visste jag att det var här jag hörde hemma. Jag kände från början att det lades stort fokus på hur jag som individ bäst kunde utvecklas.

Maria:
– Den individuella utvecklingen är oerhört viktig och lärande är en del av vardagen på KPMG. Utvecklingskurvan är brant för den som vill och kan. Varje medarbetare har en egen Performance Manager som, utifrån var och ens förmåga, uppmanar till att ta egna initiativ, som sedan följs upp.

Victor, är du sugen på att jobba utomlands igen?
Victor: – Gärna i framtiden. Men jag tycker att jag har ett internationellt jobb även om jag jobbar i Sverige. Flera av mina kollegor här i Stockholm kommer från andra länder och flera av mina kunder har global verksamhet, vilket innebär många internationella kontakter för mig. I framtiden kan jag tänka mig att åka utomlands. Kanske till Kanada eller Australien. Men först vill jag utvecklas i min nuvarande roll och så småningom bli auktoriserad revisor.

Maria:
– Victor är ett bra exempel på möjligheten att arbeta internationellt på KPMG. Vi finns i över 150 länder och har många globala kunder, vilket skapar möjlighet till utlandstjänst. Antingen i korta projekt eller för längre perioder.

Kan du berätta mer om ditt jobb?
Victor: – Absolut. På de lite större uppdragen är jag ute hos kunden och leder vår revision. Teamens storlek kan variera från en till 20 personer beroende på kunden. Under våren och hösten fokuseras arbetet på att identifiera riskområden hos kunden och göra en bedömning över hur vi ska utforma vår revision. Det bästa med revisorsyrket är variationen – under delar av året arbetar vi mest med granskning av våra kunders processer och interna kontroll medan vi under andra tider på året främst granskar bokslut och årsredovisningar. För ett år sedan blev jag godkänd revisor. Det innebär bland annat att jag i dag kan skapa egna relationer med potentiella kunder. Ibland finns också knäckfrågor och då är det skönt att det alltid finns mer seniora personer runt omkring som är generösa med tips och uppmuntran.

Vad gör KPMG som arbetsgivare för att med-arbetarna ska trivas?
Maria: – Vi vet att möjligheten till utveckling och ett bra ledarskap är nyckeln till trivsel här på KPMG och vi leds av devisen att alla ska kunna utvecklas till sin fulla potential. Det gör att vi lägger allt mer tid på samtal, löpande feedback och coachning. På så sätt motiveras våra medarbetare att hela tiden utvecklas och ibland att prova helt nya saker. Genom samtal kan vi också fånga upp sådant som inte känns bra och hitta lösningar tidigt. Men för att du ska trivas på KPMG är det en förutsättning att du brinner för näringslivs- och samhällsfrågor och företagens utmaningar. Det ska vara roligt att jobba och då måste man i grunden gilla det man gör.

Victor:
– Jag trivdes från första stund på KPMG, både med jobbet, kollegorna och inte minst kunderna. Varje kund är unik och de experter jag får arbeta med är några av marknadens bästa. Flera av mina vänner är kollegor eller tidigare kollegor. Jag tycker att det säger en hel del.