I Santa Marias verksamhet är sunda värderingar baskryddan
11 Dec 2014 kl: 00:00

I Santa Marias verksamhet är sunda värderingar baskryddan

Sara Hedling är HR-chef för Paulig Groups verksamhet i Sverige där Santa Maria ingår. Med en kandidatexamen från programmet för personal- och arbetslivsfrågor i ryggen arbetade hon på HR-avdelningar i olika branscher innan hon hittade hem på Santa Maria – företaget där god smak är viktigast.

Berätta om er ledarskapsfilosofi!
– Vi vill vara värderingsstyrda, alltså leva och verka våra värderingar. Vi baserar hela verksamheten utifrån det. Både våra etiska principer och de ledaregenskaper vi vill se genomsyra Paulig Group och Santa Maria är utvecklade utifrån dem. Vi ska vara nyfikna, bäst och växa tillsammans vilket på ledarnivå konkretiseras i att vi ska ha ett fokus på människan och påverka våra medarbetares utveckling genom att motivera och entusiasmera samtidigt som vi ska leverera mot uppsatta mål.

”Kvalitet i det fysiska mötet är ett måste”

Hur skulle du beskriva din ledarstil?
– Inkludering är väldigt viktigt för mig. Vår roll på HR inom organisationen innebär att hantera väldigt mycket information, varför det är viktigt att alla inom gruppen är delaktiga och att informationsflödet fungerar bra. Jag tror på tillgänglighet och att hålla dörrarna öppna, kvalitet i det fysiska mötet människor emellan är ett måste för att nå en sund företagskultur.

Hur arbetar ni med att utveckla era medarbetare?
– Det finns inte bara ett sätt! Den klassiska utbildningen är något vi tillhandahåller men vi tror ännu mer på att utmanas med nya arbetsuppgifter och att ta del av nya projekt. Vad varje specifik medarbetare vill arbeta med och hur vi kan tillhandahålla det är frågeställningar vi arbetar mycket med. Vi är ingen jätteorganisation där alla kan klättra uppåt utan tror mer på att bredda vår kompetens och låta människor arbeta med det de tycker är roligt. Så får vi ut det mesta av våra medarbetare, på Santa Maria ska vi känna glädje på jobbet!

Vad tycker du är den största utmaningen med att vara ledare i dag?
– Det är nog att vara tillgänglig i den utsträckning man önskar. Att vara ledare i dag handlar för mig om att vara inkluderande, visa tillit och fokusera på individen, samtidigt som du är en del av verksamheten som ska leverera till samtliga intressenter. Helt enkelt att få ihop balansen mellan ledarskapet och de rent operativa arbetsuppgifterna är både utmanande och inspirerande.