10 Jun 2014 kl: 00:00

I händelsernas centrum med Trafikverket

Trafikverket är en av Sveriges största myndigheter med drygt 6 000 anställda. Myndigheten bildades 2010 som resultatet av en sammanslagning mellan Vägverket och Banverket. Trafikverket är en av Sveriges största byggherrar och omsätter över 50 miljarder. John Hultén började jobba med transportfrågor av en slump.

Vad lockade dig till Trafikverket?
– Jag jobbade med internationellt samarbete på Östersjöinstitutet i Karlskrona tidigare. Det hände stora saker i Östersjöområdet efter Berlinmurens fall. Nya transportvägar mellan öst och väst var en viktig del. Jag var statsvetare och hade inte medvetet sökt mig till transportfrågor. Men det var där det började. Till Vägverket kom jag 2006 för att jobba med samhällsplanering. Där fick jag också möjlighet att forska som industridoktorand. Jag har jobbat på Vägverket och Trafikverket samtidigt som jag tagit min doktorsgrad.

Vad är det som gör Trafikverket till en attraktiv arbetsplats för dig?
– Jag är intresserad av samhällsfrågor och här får man vara med och driva frågor som har betydelse för samhället. Vi är faktiskt med och utvecklar samhället. Det vi gör har stor betydelse både för företag och för människor i deras vardag. Det är också spännande att vi samlar så många kompetenser, både på bredden och djupet. Här kan du vara specialist på brokonstruktioner, projektledare för stora byggprojekt eller samhällsplanerare med mycket externa samhällskontakter.

Vilka egenskaper har du haft nytta av under karriären?
– Förmågan att skriva! Vi producerar många rapporter och utredningar. Då är det väldigt viktigt att kunna uttrycka sig enkelt och tydligt. Du kan vara hur smart som helst men kan du inte förmedla det så saknar din smarthet betydelse i praktiken. Förmågan att analysera har också varit viktig. Det är många aktörer, intressen och faktorer som ska hållas isär. Det gäller att vårda den analytiska förmåga som universiteten är så duktiga på att lära ut. Man tänker kanske inte på det under studietiden, men den är värdefull och svår – tror jag – att lära sig senare i livet.

När blir du stolt över att tillhöra Trafikverket?
– Jag känner stolthet varje gång jag passerar ett byggprojekt där vår logotype vajar över en viktig infrastruktursatsning. Men jag är lika stolt över det som inte syns, som att vi tar vår roll som samhällsutvecklare på allvar. Vi försöker hitta smarta lösningar på transportsystemets utmaningar. Det kan handla om att göra något billigare, smidigare, mer miljövänligt eller säkrare.

Vilka är de största frågorna inför framtiden?
– Vi försöker alltid att höja blicken och analysera omvärlden och de förändringar vi kan tänkas behöva anpassa oss till. Digitaliseringen, urbaniseringen och globaliseringen påverkar vår verksamhet. Men den stora framtidsfrågan är att ställa om transportsektorn i en mer miljövänlig riktning. Till 95 procent är den fortfarande beroende av fossila drivmedel. Vi lägger mycket kraft på forskning och innovation för framtidens transportlösningar.