”I ett framgångsrikt team ska resan vara precis lika viktig som målet”
10 Okt 2016 kl: 00:00

”I ett framgångsrikt team ska resan vara precis lika viktig som målet”

Från systemutvecklare och konsult till projekt- och teamledare. Det är med ödmjukhet, vi-känsla och stor framåtanda som Anna-Carin Jonsson berättar om sin resa inom IT-branschen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Då jag både har en ledarroll samt ett säljansvar gentemot kund består dagarna av mycket möten med kollegor över hela landet. Vi diskuterar kompetensutveckling, samarbetspartners och leveranser men identifierar också gemensamma utmaningar för kunder och skapar enhetliga marknadserbjudanden. Sådant inspirerar mig, att bygga ett starkt vi i ett team trots att vi sitter utspridda över landet. Här känner jag att jag är på rätt plats.

Har karriärmålen alltid varit självklara?

– Det har inte funnits någon strategi men jag märker att jag trivs i projektledarrollen i olika former. I situationer som andra kanske upplever röriga och alldeles för föränderliga kan jag hitta en riktning. Jag har testat olika roller innan jag landade här och övergångarna skedde alltid gradvis och kom ofta ur situationer som upplevdes stora och otroligt svårhanterliga. Kombinationen av min egen nyfikenhet och bra kollegor som sett mina egenskaper, uppmuntrat och stöttat mig har tagit mig hit.

Vad har du för styrkor som du tagit med dig till EVRY?

– Engagemang och positiv attityd framförallt. För att bli bra på att samarbeta och skapa nätverk kan man inte tro att man sitter på alla svar. Jag tror mer på att bli inspirerad av att man gör och skapar saker tillsammans snarare än att kicken kommer av att göra något själv. Jag har inget eget mål att känna ”det här är mitt projekt, det här har jag gjort”. Det är viktigare att vi åstadkommer något bra tillsammans. I ett framgångsrikt team ska resan vara lika viktig som målet.

Har du stött på några hinder på vägen i en annars rätt mansdominerad bransch?

– Det tycker jag inte. När jag erbjöds rollen som Business Line Manager fick jag höra att jag hade rätt egenskaper och förutsättningar. Man fokuserade på att jag var rätt person – det var bara en bonus att jag var kvinna. Det tycker jag är ett kvitto på att det finns en stark likabehandlingsvilja på EVRY. Dessutom uttrycks ofta genuin glädje över att få jobba i blandade team – branschen har ju ett underskott till att börja med och alla ser styrkan i att vi är både män och kvinnor.

Varför ska man jobba med er på EVRY?

– Du ska söka dig till oss för att det finns så många möjligheter. Du får jobba i roliga samarbetsprojekt där olika sammansättningar av team är utvecklande för alla. Vi erbjuder ledarskapsutbildningar men framför allt hjälper vi våra kunder att utnyttja sin potential vilket är otroligt inspirerande.