Hybridarbete – Det populära på arbetsmarknaden
Din karriär 21 Okt 2022 kl: 08:30

Hybridarbete – Det populära på arbetsmarknaden

Kände du som många andra att det var svårt att ställa om till att arbeta på plats efter flera års pandemi? Då var du inte ensam. Många företag ställer nu om sina arbetsstrukturer för att möta sina anställdas vilja till distansarbete. Något som har varit på tal länge, men inte setts som genomförbart förens under pandemin.

Det har gått en tid sedan vi kunde gå tillbaka till kontoret igen efter några år av distansarbete på grund av den globala pandemin. Många tyckte det var skönt att vara tillbaka på arbetsplatsen medan andra hade börjat trivas med att jobba hemifrån. Detta har nu skapat diskussioner på arbetsplatser inte bara i Sverige utan även runt om i världen. Ska personer som kan utföra sitt arbete på distans nu få det och vad är egentligen skäligt att jobba hemifrån i veckan?

Förändringar i arbetsstrukturen

Under coronapandemin var det de normala att arbeta hemifrån. När smittan började gå ned så var det fortfarande 81 procent som fortsatt ville arbeta hemifrån trots att rekommendationerna sa det motsatta. I skrivande stund har det gått några månader sedan dessa rekommendationer sattes i kraft och fortsatt sker en diskussion kring hur arbetsstrukturen ska se ut. Idag säger till och med 54 procent att de skulle säga upp sig från sin nuvarande arbetsplats och de inte längre har möjligheten till någon form av flexibilitet genom distansarbete någon gång i veckan. 

Att träffas på arbetsplatsen kan vara väldigt betydelsefullt för att skapa en gemytlig företagskultur, främja teamkänslan i arbetsgruppen samt få en stimulerande kreativitet. Dock påpekar många att medarbetares frihet att välja där de arbetar som mest ökar effektiviteten i både arbetet och samarbetet i gruppen. 

För- och nackdelar med distansarbete

Fördelar med distansarbete kan vara en ökad flexibilitet, frihet och självständighet. Med dess nackdelar kan vara att arbete på distans kan försvåra arbetet att arbeta som en enhet samt att det under digitala möten kan vara svårt att räcka upp handen och ställa en fråga. Dessutom veta när det är sin tur att prata eller när samtalspartnern har pratat klart. 

Som tur är finns det lösningar på dessa nackdelar:

  • Använd verktyg för att utöka sammanhållningen och strukturen i projekt så att alla parter tillsammans kan arbeta som en enhet. Här är program såsom Slack, Monday och Google Sheet bra exempel. 
  • På digitala möten, gör det till en vana att invänta tystnaden. I det verkliga livet kan långa tystnader ses som tabu, men det är något som snarare ses som positivt i den digitala sfären. Tystnaden ger mötesdeltagarna chansen att känna av om det finns några frågetecken, när någon kan ta ton samt övergripande struktur i mötet. I vissa fall kan en mötesledare vara bra för att ha en person som ser till att alla kommer till tals och fördelar ordet mellan parter. 
  • Digitala mötesplattformar såsom Zoom och Google Meets har även lätta verktyg för att räcka upp handen, skriva en chatt samt svara på frågor. Allt för att underlätta för distansarbete. 

Trots att distansarbete kan skapa en minskad teamkänsla och en känsla av ensamhet så kan det även skapa en flexibilitet och mer effektiv arbetsstruktur. Det finns ingen mall över vad som är rätt eller fel gällande distansarbete. Det varierar mellan olika individer, yrken och yrkesroller. Men det är tydligt att endast genom att ge möjligheten till distansarbete kan arbetsgivare öka medarbetarnas välmående och känsla av frihet på arbetsplatsen. 

Hybridarbete, det nya sättet att arbeta?

För att i dagens klimat anses som en attraktiv arbetsgivare bör denne kunna erbjuda sina medarbetare möjligheten att arbeta hemifrån eller från annan plats. Efter pandemin har många kommuner och företag runt om i landet infört ett 50/50 arbetssätt, ett så kallat hybridarbete. Då det har funnits en vilja till möjlighet till distansarbete men inte helt permanent. 

Något som också blivit allt mer populärt är hybridmöten. Alltså möten där vissa är på plats på arbetsplatsen och andra digitalt. Detta fenomen har funnits länge men nu finns det bättre medel för att göra hybridmöten en mer central del i arbetskulturen. 

Först och främst är det viktigt att sända ut att alla är med på samma villkor. Det ska alltså inte finnas en känsla att de som är med på mötet digitalt inte är med på samma villkor som de på plats och vice versa. I detta går även att alla ska synas bra. Detta gör du allra enklast genom att ha en webbkamera placerad i mötesrummet som visar alla på plats. Detta gör att de på distans känner sig inkluderade. Det är då även viktigt för de på distans att även dom har kameran på. Har ni utrymme för att koppla in en större skärm kan det även vara bra att använda för att få upp de digitala mötesdeltagarna i större storlek. Slutligen, tänk på att allt material för mötet ska vara digitalt och enkelt för alla på mötet att ta del av. Det allra mesta som fanns som en fysisk version till möten finns idag som digitala och virtuella versioner. Allt för att göra det lättare att ha möten online!