10 Jun 2014 kl: 00:00

Hos Reinertsen utvecklas du efter en individuell plan

Med stor kompetens och målmedvetenhet har Reinertsen Sverige AB tillsammans med moderbolaget Reinertsen AS växt till ett av Nordens största konsult och entreprenadföretag. Med en prestigelös inställning gör de vad som krävs för att hitta lösningarna.

I ett luftigt kontorslandskap med utsikt över Göta älv sitter Maija Spårman, senior ingenjör inom teknisk säkerhet på Reinertsen Sverige AB. Hennes huvuduppgift är att förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten på norska oljeplattformar. 
 
Berätta om ditt jobb!
– Jag jobbar på divisionen för olja och gas på Reinertsen Sverige AB. Främst handlar mitt jobb om teknisk säkerhet på olje- och gasplattformar utanför Norges kust. I dag har jag till exempel arbetat i ett projekt som hanterar ljudisolering av kompressorer. Sedan har jag arbetat med hur vi ska genomföra en ombyggnad av ett så kallat ”LQ- living quarters”, ”hotelldelen” av en plattform där arbetarna bor under sin jobbvistelse. Det låter kanske inte som kärnfysik, men att göra allt detta mitt ute i Nordsjön, på begränsade ytor, när plattformen är i full drift. Det är en stor utmaning. 
 
Vad gör ni för att utveckla era medarbetare? 
– Efter att du varit anställd hos oss en period så arbetar vi fram en individuell plan för varje enskild medarbetare. Vi gör en bedömning av vad som behövs inom företaget och var den anställde vill i sin utveckling. Sedan erbjuds den utbildning som behövs, internt eller externt, för att ta det steget. Men främst jobbar vi med att lära i praktiken, att vara med i projekt och lära sig av erfarna medarbetare är ofta den mest effektiva skolan. 
 
Vad är det roligaste med ditt arbete?
– Utan tvekan den otroligt häftiga utmaningen det är att jobba mot den norska oljeindustrin. Det är ett väldigt speciellt konsultjobb att arbeta med de minst sagt ovanliga premisserna som gäller för att jobba på en oljeplattform. Att efter månaders studier och planläggning se det slutgiltiga resultatet, är en riktigt häftig känsla! Sen går det inte att blunda för den härliga stämningen bland kollegorna. Det gemensamma intresset för ingenjörskonsten, avsaknaden av hierarkier och en varm atmosfär gör det roligt att gå till jobbet. 
 
Vad gör Reinertsen till en unik arbetsgivare?
– Kompetensen och gemenskapen i kombination. Närheten till såväl vd som ingenjör inom olika discipliner och den spännande tekniken ger en unik arbetsmiljö. Vi har en idrottsförening som samtliga medarbetare är medlemmar i. Där arrangeras allt från korpfotboll till att delta i Vätternrundan. Avdelningsaktiviteter är också vanligt förekommande, vi har bland annat provat lerduveskytte och bowling. Senast testade vi simhopp, vilket gav chansen att få utlopp för magplasken vi inte har råd att göra i arbetslivet.