10 Jun 2014 kl: 00:00

Hos LRF Konsult utvecklas du mycket

S om nyanställd på LRF Konsult kan du räkna med stor utveckling. Det berättar Tomas Zetterquist. Och i sin roll som chef över region Mälardalens drygt 200 anställda vet han vad han pratar om.

– Jag har varit med och rekryterat
flera medarbetare och följt deras karriärresor. Att utveckla och lyfta medarbetarna är av stor vikt för oss och vi har bra strukturer och verktyg för att följa upp medarbetarnas utbildnings- och utvecklingsplaner. Då vi finns över hela landet och gör allt från att hjälpa privatpersoner upprätta ett testamente till att ge ekonomisk rådgivning till mångmiljonföretag, är utvecklingsmöjligheterna för våra medarbetare stora. Både karriärmässigt och geografiskt.

I bilen på väg mot Östervåla, ett av regionens 15 kontor, passar Tomas på att ringa några samtal. Att vistas ute på kontoren ger honom chansen att gå igenom rutiner, ge medarbetarna feedback eller bara småprata.
– Jag är ytterst ansvarig för resultatet i regionen, samtidigt fungerar jag lite som en konsult i bolaget. Det jag ser fungerar bra på kontoret i Östervåla tar jag med mig till kontoret i Nyköping. Så jobbar även våra konsulter mot kunden. Man tar med sig sin erfarenhet och kunskap in i konsultuppdragen för att på bästa sätt hjälpa kunden nå sina mål.

LRF Konsult har de senaste åren genomgått en förändringsresa mot målet att bli Sveriges bästa rådgivningsföretag. Och de har redan kommit en bra bit på vägen. Mycket tack vare medarbetarnas kompetens.
– Jag vågar påstå att vi är världsmästare på rådgivning till ägarledda företag. Att vi lyckas så väl är tack vare våra medarbetare. Vi lever på att förmedla och sälja vår kompetens. När medarbetarna trivs och utvecklas och är också våra kunder nöjda.

LRF Konsult ägs av LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Företaget har 1 500 anställda på 135 kontor över hela landet. Trots storleken vittnar Tomas om en unik värme och familjär anda bland medarbetarna.
– Den hjärtliga atmosfären kopplar jag ihop med gröna näringar. Vår ägare kämpar för företagare inom skogs- och lantbruk. Deras roll i samhället är genuin och viktig och det påverkar även oss.