10 Jun 2014 kl: 00:00

Hos Arla får du jobba med hela kedjan

Klockan är halv nio när Sten Schwalbe har lämnat barnen på dagis och går in i kontorsbyggnaden på Kungsholmen i Stockholm där cirka 300 Arla-medarbetare jobbar. Han hälsar på sina kollegor och hämtar en kopp kaffe. Sten är Category Director och leder ett team på 18 personer som är indelade i kategorierna mjölk, fil/yoghurt och Arla Brand (den avdelning som driver Arlas satsning på hälsa, miljö och naturlighet).

– Jag ansvarar för marknadsföring och produktutveckling. Förutom genom vanlig reklam är det minst lika viktigt att nå kunderna i butik. Det kan handla om att ha attraktiva förpackningar med bra kampanjer. När det gäller produktutvecklingen jobbar vi ett till tre år fram i tiden. Det kan exempelvis vara att ta fram en naturligare och hälso­sammare yoghurt eller nya förpackningar.
     
Sten sätter sig framför datorn och scannar av branschpressen. Han ser sedan över försäljningsutvecklingen och marknads­andelarna på sina produkter.
Klockan är tio när Sten börjar dagens första möte. Tillsammans med teamcheferna går de igenom vad som är på gång. De diskuterar sina produkter och personalfrågor.

– Personalfrågor är viktiga på Arla. Många medarbetare stannar länge på företaget, vilket visar att Arla är en bra arbetsgivare. Här kan man kombinera en intressant karriär med fritid och familjeliv. Vidare styr Arla i Sverige över hela värdekedjan från råvaran mjölk till produktutveckling, produktion, logistik, marknadsföring och försäljning. Detta är stimulerande, eftersom de flesta FMCG-bolag i Sverige bara är rena säljbolag.

Efter lunch håller Sten i en presentation för teamet där han berättar om årsplanen för 2014. Medarbetarna kommer med synpunkter på produkterna och nya idéer.
Klockan tre har Sten dagens sista möte med Sveriges Olympiska Kommitté för att diskutera samarbetet inför vinter-OS i Sotji. Den hälsosamma livsstilen och idrottsaspekten är något Arla står bakom och den dryga miljon liter mjölk som dagligen säljs i Sverige är en bra marknadsförings­plats.

– Det är roligt att jobba på Arla som är Sveriges största dagligvaruleverantör. Arla omsätter 13 miljarder kronor i Sverige, 90 miljarder totalt sett, och vi har en stor marknadsföringsbudget att röra oss med.

När mötet är avslutat tar Sten en timme för sig själv för att svara på mejl. När klockan är halv sex lämnar han kontoret och åker hem till familjen.