Högt i tak och öppna dörrar på Sveriges riksbank
3 Dec 2014 kl: 00:00

Högt i tak och öppna dörrar på Sveriges riksbank

Letar du efter en arbetsplats där du får fördjupa dig i de stora penseldragen som styr vår ekonomiska vardag? Då behöver du inte leta längre, menar Riksbankens Annika Svensson.

Berätta om ditt jobb!
– Jag jobbar på avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken, där vi identifierar risker som kan hota det finansiella systemets funktion. Vi håller exempelvis­ ett öga på de svenska hushållens skulder, vad som händer på de internationella finansiella marknaderna och de regleringar som styr bankerna.

Du leder enheten för stabilitetsanalys och makrotillsyn. Vad innebär det?
– Min enhet bidrar till analysen av stabiliteten i det svenska finansiella systemet, de risker som finns och vad man kan göra för att minska dem. Vi ser också till att analysen förmedlas på ett bra sätt, bland annat i rapporten Finansiell Stabilitet. Utöver det arbetar vi med andra europeiska länder för att minska riskerna i EU:s finansiella system.

Vad tror du lockar nyutexaminerade till Riksbanken?
– Ett jobb här innebär verkligen möjligheten att för­djupa sig i sitt yrke och att arbeta med viktiga och aktuella frågor. Och man behöver bara fråga för att få ta del av all kompetens som finns här. Dessutom får man vara där det händer – ena året är det kanske ett IMF-möte i Washington och nästa en kurs på Federal Reserve i New York.

Hur ser din ledarskapsfilosofi ut?
– Jag tänker så här: Om man som medarbetare mår bra, känner sig delaktig, trivs med sina arbetsuppgifter­ och kollegor, och får ta ansvar och utvecklas, då levererar man som bäst. Min uppgift som chef är att skapa de förutsättningarna.

Hur går du till väga för att göra det?
– Jag låter mina medarbetare ta ansvar men finns som stöd och ger feedback i vardagen. Jag pratar gärna med mina medarbetare hellre än att mejla dem och min dörr står alltid öppen. Sedan tänker jag på gruppdynamiken i allt från val av nya medarbetare till det dagliga arbetet. Känner man sig trygg i sin arbetsgrupp har man lättare att be om hjälp, och det gör en stor skillnad på enheten.

Vad är du stoltast över på avdelningen?
– Det är den enorma arbetsglädjen som finns här. Det kan dyka upp svåra frågor, utmanande uppgifter och ibland blir det sena kvällar, men det möts alltid av liv, lust och samarbete. Det är jag stolt över.