Högskolan lockar fler och fler
26 Maj 2014 kl: 00:00

Högskolan lockar fler och fler

Under de senaste tio åren har allt fler ungdomar sökt sig till högskolan. Siffran gäller både för ungdomar med svensk såväl som utländsk bakgrund – drygt 45 procent av Sveriges ungdomar går i dag vidare med högskolestudier. Undersökningen gjord på uppdrag av UKÄ och SCB utfördes  på ungdomar vid 25-års ålder.

– Bland de utrikesfödda 25-åringarna som invandrat till Sverige före skolstarten, alltså senast vid sex års ålder, är det  en allt större andel som väljer högskolestudier. 46 procent, jämfört med 33 procent för tio år sedan, säger Helen Dryler, utredare vid UKÄ i ett pressmeddelande.

 

Siffran varierar på ursprungsland och utbildningsområde. Utbildningar med högsta antal utlandsfödda studenter har receptarieprogrammet, apotekare, biomedicinsk analytiker och tandhygienist. Allra högst antal studenter med utländsk bakgrund har Karolinska Institutet med hela 45 procent.