HBT-körkort på jobbet
26 Nov 2010 kl: 00:00

HBT-körkort på jobbet

Även de arbetsgivare som vill väl får svårt att nå en fördomsfri arbetsmiljö utan rätt grundkunskaper. RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, vill ändra på det. Därför erbjuder de sedan två år tillbaka HBT-certifiering för företag och organisationer.

Syftet är att företaget ska arbeta för en bra arbetsmiljö för sina anställda och ett respektfullt bemötande av kunder utifrån ett HBT-perspektiv. Certifieringen delas bara ut när företaget har genomgått en sex till åtta månader lång utbildning i fyra steg och uppfyller ett antal kriterier, till exempel att uppdragsgivaren aktivt ska arbeta för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö och att det måste finnas en utarbetad och väl förankrad plan för hur attitydarbetet kring HBT-frågor ska se ut.

Hittills har bara verksamheter inom vården certifierats. De som genomför utbildningen under 2010 återfinns i samma sektor, till exempel Folktandvården i Uppsala och socialtjänsten i Botkyrka kommun. Anette Sjödin på RFSL tror att en anledning till att just verksamheter inom vården ligger långt framme när det gäller hbt-frågor är att det är lätt för dem att se ett behov i relation till sina patienter eller klienter.

För företag i andra branscher är behovet möjligen inte lika tydligt.
– Det finns ett intresse även inom skolområdet, men tyvärr har skolornas bristande resurser hittills utgjort ett hinder. Men jag hoppas att fler branscher snart följer vårdens goda exempel. Behovet av att arbeta med bemötandefrågor finns överallt, säger hon.