”Här uppmuntras vi ta ut svängarna”
2 Mar 2016 kl: 00:00

”Här uppmuntras vi ta ut svängarna”

Som SFI-lärare och uppdragsansvarig på Lernia jobbar Camilla inte bara med att lära ut svenska – hon spelar också en huvudroll i många elevers första möte med Sverige.

– En stor del av våra elever har aldrig gått i skola förut, så jag måste se till att både undervisning och arbetssätt passar alla. Jag lotsar dels in dem i vårt skolsystem, men berättar också om hur arbetslivet och det svenska samhället fungerar. Det är ett stort ansvar, och jag får ta del av många spännande livshistorier i utbyte för att axla det.

Det är just mötet med eleverna som fyller Camilla med energi. Att lära dem svenska för att så småningom se dem få ett jobb och etablera sig i samhället, hela tiden uppbackad av kollegorna på Lernia, beskriver hon som en svårslagen känsla. Driv, ansvar och idéer föds ur en gemensam vilja att hela tiden utvecklas. Delvis i klassrummen, men också i ständiga diskussioner och möten med kollegorna.

– Företaget präglas av en varm och uppmuntrande stämning, det är lätt att förstå varför jag och mina kollegor är stolta över att få jobba här. Lernias värderingar betonar vikten av affärsmannaskap, pålitlighet och mångfald – och genomsyrar hela organisationen.

Camilla arbetar inte bara ute i klassrummen, hon är också med och driver Lernias utvecklingsarbete på längre sikt. Som uppdragsansvarig bistår hon även verksamhetschefen, ser till att SFI-verksamheten flyter, håller koll på gruppstorlekar och ringar in de elever som behöver utökat undervisningsstöd.

– För målet är ju att alla förr eller senare ska härifrån. Det är då vi har lyckats. Tidigare i dag var representanter från Stockholms stad här och besökte en av våra lektioner. Jag blev otroligt stolt när mina elever med stor pricksäkerhet beskrev undervisningen med ordval som verkligen visade hur mycket de uppskattade den, och hur mycket de lärt sig hos oss.

”Jag vågar utnyttja min fulla potential.”

Möjligheterna till vidareutveckling- och utbildning inom Lernia är enligt Camilla goda.

– Bara du själv engagerar dig och visar att du är redo att ta ett större ansvar! Inom företaget erbjuds vi mycket kompetensutveckling och tillfällen att fördjupa våra kunskaper inom ett specifikt område. Ställ frågor och ta egna initiativ så märker du fort att vi har en bred organisation med mycket verksamhetsöverskridande samarbete.

Själv anser Camilla att tiden på Lernia gjort henne mycket mer självsäker och avslappnad i den pedagogiska rollen.

– Jag vågar ta ut svängarna mer och utnyttja min fulla potential. Det är något vi alla uppmuntras till här. Cheferna är duktiga på att identifiera våra styrkor och drivkrafter och håller dörrarna öppna om det är så att vi skulle vilja diskutera något vi tror skulle kunna påverka organisationen eller den egna yrkesrollen på ett positivt sätt. På Lernia jobbar vi tillsammans, med härlig stämning och ett gott samarbetsklimat.