”Här på Lantmäteriet säkerställer vi Sverige”
21 Nov 2016 kl: 00:00

”Här på Lantmäteriet säkerställer vi Sverige”

I snart 400 år har Lantmäteriet arbetat med att bygga upp ett system så att alla ska känna sig trygga med att veta vem som äger vad och var fastighetsgränser går. Lantmäteriet spelar till exempel därför en viktig roll för hela samhällets säkerhet, eftersom utryckningsfordon obehindrat ska kunna komma fram till olika platser tack vare korrekt och uppdaterad kartinformation.

Med lagboken i ryggen

På Lantmäteriet arbetar Erik Jönsson som förrättningslantmätare, vilket innebär att han handlägger fastighetsbildningsärenden.

– När det kommer in en ansökan agerar jag projektledare och utreder förutsättningarna för att genomföra ärendet enligt sökandens önskemål. Ärendena kan vara allt ifrån avstyckning av ett helt bostadskvarter till en bit mark där en privatperson vill bygga ett bostadshus. För den enskilde sökande kan våra beslut göra stor skillnad eftersom det kanske är avgörande för om det går att bygga ett hus eller inte. Jag sökte mig till Lantmäteriet eftersom jag bland annat lockades av möjligheten att arbeta i en objektiv roll där vi agerar enligt regelverket. En stor bonus är att förrättningslantmätare får delta i en bra och eftertraktad internutbildning som innehåller allt från mätteknik till fastighetsrätt och värdering.

För ett tryggt och säkert Sverige

Lantmäteriet är en myndighet som företräder staten – redan där utgör Erik och hans kollegor en viktig samhällsroll. På Lantmäteriet känner jag därför verkligen att jag bidrar till att lämna ett bestående avtryck för framtiden, det känns både meningsfullt och inspirerande.

– Om det ska kunna byggas hus och infrastruktur behöver vi veta vem som äger marken och var fastighetsgränsen går. Banker måste veta att personen som söker lån verkligen äger fastigheten för att kunna bevilja lånet och på så sätt frigöra kapital.

Lantmäteriet arbetar just nu med att ta fram en ny nationell höjdmodell. Snart har hela landet laserskannats i syfte att kunna analysera vad som händer när havsvattennivån stiger och förändrar landets utformning. Med den nya höjdmodellen är det också möjligt att se var i landet det finns risk för översvämning eller jordskred, chaufförer kan hitta den bränslesnålaste vägen och samhällsplaneraren kan se vilka vägar vattnet tar om det blir översvämning.

– På Lantmäteriet känner jag att jag bidrar till att det statsskick som Sverige har valt faktiskt fungerar säkert och effektivt. Att arbeta inom en myndighet gör också att vi står stadigt och har starka resurser för att möta förändringar.