Här kan du bli bäst i världen på det du gör
30 Sep 2014 kl: 00:00

Här kan du bli bäst i världen på det du gör

Järnmalmsjätten LKAB är ett av EU:s största företag inom järnmalmsproduktion. Med över 4 000 medarbetare är LKAB en attraktiv arbetsgivare som erbjuder såväl utmaningar som möjligheter att växa. Trots sin bredd planerar LKAB att växa och bli större. Fia Lindroos arbetar som projektledare inom energi med Kiruna som arbetsort. Hennes huvudsakliga uppgift är att stödja produktionernas energiförbättringsarbete och innovationskraft för att nå de uppsatta energimålen innan 2020.

”Med tekniska innovationer skaffar vi försprång på marknaden”

Hur arbetar LKAB med innovationer?
– LKAB arbetar efter värderingarna engagemang, nytänkande och ansvar. De ligger till grund för att vi ska kunna förverkliga de planer vi har, som bland annat handlar om att öka tillväxten och energieffektivisera produktionen. Mycket handlar om att hitta tekniska innovationer för att skaffa ett försprång på marknaden. Att Kirunas stadskärna måste flyttas ställer stora krav på vårt arbete, och för oss som arbetar med energieffektivisering handlar det om att hitta tekniska innovationer som möjliggör ett nytt energisystem för staden som går i linje med LKAB:s energimål och ett hållbart samhälle. För att nå våra mål arbetar vi med att lyfta den kunskap vi har internt, kompetensen vi har i våra medarbetare gör att vi hela tiden kan utvecklas och växa.

Vilka utmaningar ställs du inför?
– Den stora utmaningen i mitt jobb är att motivera och engagera de personer som jobbar i produktionskedjan. Vi behöver lyfta våra interna innovatörer, få dem att förstå varför det är viktigt att ­arbeta med energi och varför vi gör det. Alla ska våga säga vad de tycker, och då behöver vi ha ett öppet klimat. Det är också något som går hand i hand med våra värderingar, att vi ska visa engagemang, nytänkande och ansvar. Det är svårt, men en utmaning som gör jobbet roligt.

Vilka möjligheter erbjuder LKAB som arbetsgivare?
– Det finns många vägar att gå och stora karriärmöjligheter inom LKAB, men också tuffa utmaningar för de som gillar att sträva mot ett mål. Kiruna har Sveriges lägsta arbetslöshet men det behövs fortfarande fler entreprenörer och ingenjörer. Här kan du bli bäst i världen på det du gör, för alla kompetenser behövs.