”Här i kommunen finns det ett starkt fokus på utveckling”
7 Nov 2018 kl: 00:00

”Här i kommunen finns det ett starkt fokus på utveckling”

När Malin Ljungberg tog sin lärarexamen var den långsiktiga planen att jobba som grundskolelärare. Först tänkte hon bara skapa sig en insyn i förskolevärlden – men det var så intressant att hon blev kvar där. I dag jobbar hon på förskolan Rotvik och Cassiopeja i Tyresö kommun.

– En stor anledning till att jag stannade inom förskolan är att det inte finns några rätta svar – vi lär oss tillsammans. Barnen är små forskare och jag lär mig hela tiden saker tillsammans med dem, säger Malin.

Hon har vidareutbildat sig till pedagogista, vilket innebär att hon har dubbla roller. En pedagogista arbetar övergripande och utvecklar verksamheten tillsammans med pedagogerna.

– Jag befinner mig hela tiden i båda världarna – barnens och pedagogernas. Det gör att jag kan påverka. Jag får synliggöra processer, öppna dörrar och ibland komma och vara lite besvärande och säga ”så här kan ni också tänka”. Målet är hela tiden att skapa fler förutsättningar för barnen.

Malin bor själv i Tyresö kommun och ett arbete där kändes som en självklarhet. Hon ser flera fördelar med att jobba i en mindre kommun.

– Det är lättare att ena och samla människor. Du får mycket insyn och kan vara med och påverka. Allt finns samlat här i kommunhuset, där får du verkligen ett ansikte på alla, säger Malin och fortsätter:

– Det är också härligt att det finns mycket natur och möjligheter till en givande fritid i Tyresö kommun, du kan till exempel gå med i föreningen TyKom som stärker gemenskapen i kommunen. Du kan även vara med på förskolans nätverksträffar och diskutera pedagogiska frågor, där syftet är att skapa en jämlik förskola inom kommunen.

Hur skulle du beskriva din arbetsgivare?

– Tyresö kommun är måna om sina medarbetare. Det känns som att det vi säger är viktigt. Vår verksamhetschef har varit på besök på vår förskola och intresserar sig verkligen för oss och våra tankar. Här finns det ett starkt fokus på utveckling. Många av mina kollegor vill fortbilda sig och får också den möjligheten, precis som jag fick.