Här finns de lyckliga människorna
21 Maj 2014 kl: 00:00

Här finns de lyckliga människorna

Trots avvikande lyckodefinitoner består lyckan upp i åren – det visar en avhandling i psykologi från Göteborgs Universitet. I avhandlingen har författaren Pär Bjälkebring ställt frågor om hur 800 personer från ett representativt urval av den svenska befolkningen mellan 19 och 87 år ser på lycka idag, förr och i framtiden. Studien tyder på att lyckodefinitionen skiljer sig mellan yngre och äldre. För många yngre människor innebär lycka att ha en framgångsrik karriär, medan äldre nöjer sig med att trivas för stunden.

 

Att det inte alltid blir som man tänkt sig är något som många människor fått erfara, men något som äldre är bättre än yngre på att hantera. Äldre människor har lättare att handskas med negativa känslor och ta tillbaka på det positiva i tillvaron.
– Det verkar som att äldre i högre grad accepterar sina egna fel och brister, och får därmed lättare att gå vidare, säger Pär Bjälkebring.

Pär Bjälkebring menar att det beror på att äldre människor genom sin erfarenhet skaffat sig strategier för att hantera besvikelser, ånger och liknande känslor som uppstår när livet inte blir som de tänkt sig.
– Yngre har istället en tendens att skylla misslyckanden på utomstående faktorer, säger Pär Bjälkebring.