Här är reseförsäkringen för dig som ska plugga utomlands!
30 Jun 2016 kl: 00:00

Här är reseförsäkringen för dig som ska plugga utomlands!

Här tecknar du försäkringen (och får 5 procent rabatt)!

Det här är en sponsrad artikel, i samarbete mellan Gouda Reseförsäkring och Shortcut – ett samarbete som ger dig som Shortcut-läsare 5 procent rabatt på deras Studera Utomlands-försäkring.

Försäkringen gäller för dig som ska göra något av följande:

* Studera utomlands (vid en utländsk läroanstalt)
* Utföra examensarbete utomlands
* Utföra praktik utomlands som utgör en del av dina studier

Goudas reseförsäkring ger dig:

Tillgång till Alarmcentral – öppet dygnet runt

Bra täckning för äventyrliga sportaktiviteter

Läkarvård och sjukhuskostnader om du blir sjuk eller råkar ut för olycksfall

Hemtransport vid allvarlig sjukdom

Resa till nära anhörig vid allvarlig händelse

Ersättning vid olycksfall/invaliditet (10 prisbasbelopp)

Dödsfallsersättning

Ansvarsskydd

Rättskydd

Kristerapi

Återbetalning av utbildningskostnader – om du måste avbryta dina studier på grund av allvarlig händelse

Försäkringen har 0 kr i självrisk och kostnaden för försäkringen beräknas per dag och beroende på vilket land du ska studera i. Du kan se alla premiekostnader och boka din försäkring direkt på Goudas hemsida. Tänk på att försäkringen måste tecknas och betalas innan avresa.

Du kan även kontakta Gouda på telefonnummer 08-615 28 00 och teckna din försäkring direkt. Uppge ”Shortcut” i samband med din bokning för att få din rabatt.

Här tecknar du försäkringen (och får 5 procent rabatt)!