Här är jobben som kan ryka inom 20 år
23 Feb 2015 kl: 00:00

Här är jobben som kan ryka inom 20 år

I en rapport har Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, undersökt vilka jobb som löper störst risk att tas över av datorer i framtiden.  Enligt SSF är Sverige särskilt känsligt för den pågående datoriseringen, och 2,5 miljoner arbeten väntas påverkas inom 20 år. Industrijobben är särskilt utsatta.

Läs också: 10 galna yrken som kan uppstå under din livstid.

”Yrken som kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandling, förmåga att övertala, och omtanke av andra människor har lägst sannolikhet att ersättas”, står att läsa i rapporten, som går vidare till att resonera kring tjänstemannayrkenas påverkan. Bland företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän väntas till exempel nära hälften av jobben kunna datoriseras.

Allt är naturligtvis inte mörker. Tekniska framsteg öppnar upp för intressant kompetensutveckling och ny applicering av teknik inom områden där det tidigare inte varit möjligt. Hur Sverige tar emot den kommande datoriseringen står att se, men klart är att de som är tidigt ute med att vidareutveckla sina yrkesroller har mycket att vinna.

Här är yrkena som löper störst risk att datoriseras:

1. Fotomodeller m.fl. 98,0%
2. Bokförings- och redovisningsassistenter 97,0%
3. Maskinoperatörer, trävaruindustri 97,0%
4. Biblioteksassistenter m.fl. 96,6%
5. Kassapersonal m.fl. 95,3%
6. Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 95,0%
7. Övriga maskinoperatörer och montörer 94,8%
8. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 94,4%
9. Torg- och marknadsförsäljare 94,0%
10. Övrig kontorspersonal 94,0%
11. Renhållnings- och återvinningsarbetare 93,0%
12. Kontorssekreterare och dataregistrerare 92,2%
13. Montörer 91,4%
14. Maskinförare 90,2%
15. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 89,8%
16. Lokförare m.fl. 89,6%
17. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 89,3%
18. Processoperatörer vid stål- o metallverk 89,0%
19. Köks- och restaurangbiträden 88,6%
20. Storhushålls- och restaurangpersonal 88,4%
21. Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 87,9%
22. Smeder, verktygsmakare m.fl. 87,1%
23. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 87,1%
24. Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 86,8%
25. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 86,2%
26. Processoperatörer, kemisk basindistri 85,0%
27. Grovarbetare inom bygg och anläggning 84,8%
28. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 84,1%
29. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 83,3%
30. Agenter, förmedlare m.fl. 81,7%
31. Däckspersonal 81,2%
32. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 81,1%
33. Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 80,6%
34. Fordonsförare 80,1%
35. Skogsbrukare 79,8%
36. Lager- och transportassistenter 78,8%
37. Brevbärare m.fl. 78,6%
38. Godshanterare och expressbud 77,90% 
39. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri 76,80% 
40. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 75,70%
41. Målare, lackerare, skorstensfejare 75,50%
42. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 75%
43. Tidningsdistributörer, vaktmästare 74,60% 
44. Grafiker 74,50% 
45. Kundinformatörer 73,40% 
46. Byggnads- och anläggningsarbetare 73% 
47. Gruv-, bergarbetare och stenhuggare 72,20%
48. Säljare, inköpare, mäklare 71,20% 
49. Övriga servicarbetare 71,10%
50. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 70,30% 
51. Biomedicinska analytiker 68,70%
52. Maskin- och motorreparatörer 66,70%
53. Skräddare, tillskärare, tapetserare 65,50% 
54. Säkerhetspersonal 65,40% 
55. Städare 64,40% 
56. Driftmaskinister 63,70% 
57. Djuruppfödare och djurskötare 63,40% 
58. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 63,40% 
59. Fiskare och jägare 62,40% 
60. Resevärdar 62,30%
61. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 61,10%
62. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer 57,20%
63. Ingenjörer och tekniker 56,40%
64. Arkivarier, bibliotekarier 50,40% 
65. Garvare, skinnberedare och skomakare 50,30% 
66. Byggnadshantverkare 49,50% 
67. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 46,20% 
68. Finmekaniker 42,40% 
69. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 40,50%
70. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 29%
71. Samhälls- och språkvetare 25,50%
72. Administratörer i intresseorganisationer 23% 
73. Administratörer i offentlig förvaltning 23% 
74. Chefer för särskilda funktioner 23% 
75. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare 22,80% 
76. Fysiker, kemister 21,40% 
77. Journalister, konstnärer, skådespelare 18,90% 
78. Matematiker och statistiker 17,70%
79. Poliser 13,90% 
80. Andra lärare och instruktörer 13% 
81. Drift- och verksamhetschefer 13% 
82. Chefer för mindre företag och enheter 12,10% 
83. Dataspecialister 11,70% 
84. Behandlingsassistenter, fritidsledare 11,20% 
85. Jurister 8% 
86. Gymnasielärare 6,40% 
87. Hälso- och sjukvårdsspecialister 6%
88. Grundskollärare 5,60% 
89. Förskollärare och fritidspedagoger 5,20%
90. Civilingenjörer, arkitekter 4,90%
91. Psykologer, socialsekreterare 3% 
92. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk 3% 
93. Pastorer 2,50% 
94. Chefstjänstemän i intresseorganisationer 1,50% 
95. Verkställande direktörer, verkschefer 1,50% 
96. Högre ämbetsmän och politiker 1,20% 
97. Speciallärare 1,10% 
98. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 0,90% 
99. Lantmästare, skogsmästare 0,80% 
100. Präster 0,80%