Här är den nya, moderna ekonomiutbildningen
13 Feb 2018 kl: 00:00

Här är den nya, moderna ekonomiutbildningen

Detta är en sponsrad artikel i samarbete med Örebro universitet

Utbildningen är ett masterprogram i företagsekonomi med fokus på hållbart företagande. Den är helt unik i sitt slag och har redan fått mycket positiv respons från näringslivet. Fredrik Spendrup, vd på Spendrups Bryggeri, är en av dem som ser ljust på en framtid där ekonomi och hållbarhet går hand i hand.

– Världen står inför stora utmaningar och har satt upp höga målsättningar, inte minst genom Paris-avtalet och Agenda 2030 – FN:s hållbarhetsmål. För oss som familjeföretag är hållbarhetsarbetet centralt, då vi verkar för framtida generationer. Vi ser också ett allt större fokus och intresse för hållbarhetsfrågor hos såväl våra kunder och konsumenter som medarbetare.

Vill du stå ut från mängden i ekonomidjungeln? Läs mer om hållbart företagande!

Fredrik menar också att det är viktigt att en modern ekonomiutbildning täcker samtliga av de frågor som innefattas i begreppet hållbarhet.

– Det är viktigt att utbildningen täcker alla perspektiv – miljömässiga, sociala men också de ekonomiska frågorna. Dessutom behöver utbildningen inspirera till nytänkande och innovation, som är en förutsättning för att möta de utmaningar vi står inför.

Masterprogrammet i företagsekonomi erbjuder möjlighet till fördjupning inom tre olika profilområden: hållbart företagande, ledning och styrning samt strategi och entreprenörskap.

Inom profilen hållbart företagande behandlas etiska förhållningssätt till företagande, hur företag styr och rapporterar sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv, miljö-, klimat- och kvalitetsfrågor, och hur samhällets och företagens resurser kan användas på ett långsiktigt kvalitativt och hållbart sätt.

Om ni skulle anställa en person med en sådan utbildning, vad ser du framför dig att en den personen skulle kunna jobba med hos er?

– På Spendrups Bryggeri är hållbarhetsfrågorna viktiga i alla delar av vår verksamhet, i vår produktion och våra transporter, våra inköp men också i hur vi utvecklar produkter. Därför behöver man ha en bred kompetens för att kunna jobba med olika frågor. För oss är det också viktigt att man har med sig ett nytänkande och en handlingskraft, för att få saker att hända – gärna på nya sätt, avslutar Fredrik.

Ansökan till Masterprogrammet i företagsekonomi öppnar i 15 mars 2018. Läs mer om programmet och ansök här!

Detta är en sponsrad artikel i samarbete med Örebro universitet