Hans exjobb minskade trängseln på tuben
31 Aug 2015 kl: 00:00

Hans exjobb minskade trängseln på tuben

Svettigt, påträngande och klaustrofobiskt. Det är tre känslor man ofta upplever som rusningstrafikant i Stockholms tunnelbanesystem. Men det finns hopp för framtiden!

Yizhou Zhang, som i våras genomförde sitt examensarbete i hållbar teknik vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, har tagit fram en lösning för trängselövervakning i realtid. Med hjälp av de nyare tunnelbanevagnarnas inbyggda sensorer mäts vikten på varje enskild vagn. Sedan skickas resultatet ut till resenärer som väntar på stationen. På en display, kompletterad med ljudutrop, visas sedan gröna och röda vagnar beroende hur mycket folk som finns i dem.

– De studier jag har gjort berättar att 25 procent av resenärerna ändrar sitt beteende efter att de sett och hört information om hur trängseln ser ut i inkommande tunnelbanetåg. Det går för övrigt inte att uttyda någon skillnad i beteende baserat på resenärernas ålder, säger Yizhou Zhang i ett pressmeddelande.

Statistisk från SL visar att 20 procent av sätena på tunnelbanans röda linje är tomma under rusningstrafiken. Yizhou utförde sina experiment vid Tekniska högskolans tunnelbanestation, där åtta procent av resenärerna mot T-centralen valde en mindre trång vagn – den längst bak. Antalet resenärer i första och mittersta vagnen minskade med fyra procent var.

Systemet, som kallas Real Time Crowding Information, visar också fina mottagarsiffror.

– 97 procent av resenärerna förstod informationen, och hela 83 procent fann den användbar, berättar Yizhou.