Hållbarhet stärker CV:t för framtidens ekonomer
26 Mar 2018 kl: 00:00

Hållbarhet stärker CV:t för framtidens ekonomer

Detta är en sponsrad artikel i samarbete med Högskolan i Skövde

Denna insikt har äntligen börjat få spridning bland företag och politiker. Kompetens inom området hållbarhet, i kombination med ekonomi, är därför hetare än någonsin på arbetsmarknaden.

I höst startar Högskolan i Skövde en helt ny utbildning – Ekonomi och hållbarhet. Och just nu finns det inget annat program i Sverige som erbjuder samma unika kombination av redovisningsekonomi och hållbarhet. Näringslivet har uppmuntrat till initiativet och Högskolan i Skövde räknar med att kunna ta in de första studenterna hösten 2018.

Inga-Lill Johansson, docent och biträdande professor vid Högskolan i Skövde, förklarar att kombinationen redovisning och hållbarhet är en oerhört eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden.

– Det finns ett stort behov av ekonomer med en profil inom miljö och hållbarhet, och efterfrågan förväntas bara öka.

Vill du bli framtidens ekonom? Läs mer om programmet Ekonomi och hållbarhet!

Ekonomprogrammet Ekonomi och hållbarhet förbereder dig som vill arbeta med företags eller organisationers utveckling i hållbarhetsfrågor. Under programmets gång får du lära dig att på ett kreativt och innovativt sätt hjälpa företag att bli mer varaktiga. Till skillnad från traditionella ekonomutbildningar är det här en spetsigare utbildning där ett kritiskt förhållningssätt uppmuntras. Målet är att utbilda framtidens ekonomer som vågar ifrågasätta dagens ekonomiska modell.

– När vi skulle starta en ny ekonomutbildning ville vi kunna erbjuda blivande studenter en utbildning som garanterade jobb. Därför gjorde vi en undersökning tillsammans med student- och företagsnätverket Handels Consulting för att ta reda på exakt vilken kunskap och kompetens som behövs på arbetsmarknaden. Undersökningen visade att kombinationen redovisning och hållbarhet var det som efterfrågades mest just nu – så vi valde att utforma en utbildning efter just de önskemålen.

Eftersom det blir så viktigt för företag att arbeta med hållbarhet förväntas det finnas en uppsjö av yrkesroller att axla efter examen. Hållbarhetsarbete kräver ofta en tydlig och genomtänkt strategi. Det är därför troligt att ekonomer med en miljöprofil kommer att få arbeta strategiskt, kreativt och innovativt oavsett specifik titel. Miljöstrateg, verksamhetsutvecklare med inriktning mot hållbarhet eller projektledare för miljö -och hållbarhetsprojekt är tänkbara titlar för en hållbarhetsekonom.

– Men möjligheterna är oändliga eftersom ekonomer med en miljöprofil kommer att behövas överallt. De är framtidens ekonomer, avslutar Inga-Lill Johansson.

Detta är en sponsrad artikel i samarbete med Högskolan i Skövde