Gör karriär i ditt nuvarande företag
4 Dec 2019 kl: 00:00

Gör karriär i ditt nuvarande företag

Med över 24 års ledarerfarenhet så har Monica Poshman, ledarskapscoach, sett många exempel på hur lyckosamt det kan bli, men också sett hur personal har schabblat bort sina chanser och sabbat sin karriär, i alla fall inom företaget. Här kommer några do’s and don’ts för att göra karriär internt.


Do

 • Stanna mer en ett år på din tjänst, börja inte fråga efter mer ansvar efter några månader. Om du känner att du har för lite ansvar har du sagt ja till fel tjänst, det ansvaret ligger hos dig.
 • Jobba effektivt och inte osmart. T ex övertid visar inte att du är duktig, utan det handlar om vad du producerar, att du håller deadlines och levererar med kvalitet.
 • Var noggrann, fråga om uppgifter känns oklara, ge egna förslag på lösningar, det visar att du är lösningsorienterad.
 • Berätta om bra saker du gör och har gjort. I gruppmöten, till chefen, andra intressenter som behöver få information. Då visar du att du producerar och detta kommer uppmärksammas.  Man tror att folk ska se vad du gör, men de gör inte det. Se till att inte skryta, inte slå sig för bröstet utan informera sakligt och proffsigt.
 • Be om att få gå på seminarier och kurser som relaterar till din tjänst, då visar du att du vill utvecklas. Betala själv om företaget inte vill stå för det men om du motiverar ditt förslag grundligt så kanske det finns pengar till det i budgeten.
 • Kolla vad andra framgångsrika gör inom företaget. Hur ser deras rapporter ut, deras presentationer, hur redovisar de inför grupp osv. Hur agerar de, hur gjorde de karriär? Ta en fika och fråga om tips. Kolla in och lär.
 • Erbjud dig hjälpa andra, om du har det lugnt hos dig. Det visar engagemang och att du jobbar teamorienterat, se till att chefen vet om det.
 • Se till att du är proffsig när du får återkoppling, dvs du lyssnar uppmärksamt, försöker förstå den som ger den, ställer frågor och ger förslag på förbättringar. Känns återkopplingen obefogad, så be den som återkopplar om mer information, exempel mm.


Don’ts

 • Skvallra och snacka skit
 • Gå bakom ryggen på din chef
 • Utgå bara ifrån dig själv och dina rättigheter, dvs vara mycket egoistisk. Företaget vill att du tänker på dem i första hand då du har anställning där
 • Missa deadlines utan att ha informerat om det några dagar innan, om du får svårt att hålla den
 • Dålig kvalitet i det du levererar, då får återkoppling men tar inte till dig den
 • Går i försvarsposition när chefen ger återkoppling. Du tar inte emot och stänger av öronen.
 • Klaga och gnälla inför arbetskamrater eller chefen – detta har aldrig hjälp någon, skapar bara dålig stämning och påverkar andra negativt och bilden av dig

av: Monica Poshman