Genom initiativet Äntligen Jobb tar E.ON vara på utländsk arbetskraft
10 Apr 2017 kl: 00:00

Genom initiativet Äntligen Jobb tar E.ON vara på utländsk arbetskraft

När situationen i Syrien blev alltmer ohållbar flyttade Odette Nseir till Libanon 2013 där hennes man redan arbetade för Tetra Pak. För Odette, som hade arbetat inom bankvärlden i hemlandet, visade det sig bli svårare att få jobb. Efter flera månaders jobbsökande började hon fundera över andra alternativ, bland annat att vidareutbilda sig utomlands. 2014 fick hon ett stipendium från Svenska Institutet och flyttade till Sverige för att plugga en master i Sustainable Urban Management på Malmö Högskola.

Vad gjorde du din första tid i Sverige?

– Efter att jag var klar med min master pluggade jag på SFI och skrev sedan in mig på arbetsförmedlingen. Det var de som kontaktade mig angående praktiken Äntligen Jobb på E.ON Business Services, som är en multifunktionell stödverksamhet för E.ON. Jag var först tveksam till att göra praktik eftersom jag redan hade en lång karriär bakom mig. Det kändes som att börja om på ruta ett. Men jag nappade ändå och det visade sig vara ett väldigt bra beslut.

Berätta om Äntligen Jobb!

– Äntligen Jobb är en åtta veckors praktik för utrikesfödda akademiker som har arbetslivserfarenhet från sitt hemland. Det är ett initiativ från näringslivet som ska underlätta för oss att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Berätta om praktiken!

– I augusti förra året började jag på avdelningen Distribution Solution där jag fick arbeta med projekt relaterade till deras omvandlingsprogram och kulturella förändring. När praktikperioden var över gick jag in i min nuvarande roll som konsult på samma avdelning.

Vilka utmaningar har du stött på?

– I Syrien arbetade jag som Credit Relationship Manager och hade ingen erfarenhet av att jobba inom varken IT eller energisektorn, så bara att anpassa sig till det var en utmaning. Därför såg min chef till att jag fick jobba med projekt som hade med mjuka värden att göra där jag kunde använda mig av mina tidigare kunskaper.

Hur är det att jobba på E.ON?

– Det är en härlig teamkänsla här. Vi har roligt tillsammans och skrattar mycket. Det är också en väldigt hjälpsam stämning där du kan fråga vem som helst om råd. Jag är van att jobba på en mer hierarkisk arbetsplats men trivs mycket bättre här, där det finns en närhet till cheferna. De är väldigt bra på att stötta och lyssna på sina medarbetare.

Varför är initiativ som Äntligen Jobb viktiga?

– Det är ett sätt att ta tillvara all den kompetens som vi som kommer till Sverige besitter, så att vi inte hamnar utanför samhället. Det gynnar både individen och näringslivet eftersom många av oss har yrken som det finns ett skriande behov av.