Går du mot strömmen och har koll?
19 Aug 2014 kl: 00:00

Går du mot strömmen och har koll?

Vet du vad föräldraförsäkringen innebär och vad du har rätt till om du skaffar familj? Om ja, bra. Om nej, du är inte ensam.

Var fjärde person mellan 18 till 29 år är nämligen hyfsat vilse när det kommer till reglerna som omger föräldraledigheten och tror därför att mamman har rätt till fler dagar med föräldrapenning än vad pappan har, enligt enSifoundersökning beställd av fackförbundet Jusek.

Detta är naturligtvis, i jämställdhetens namn, inte sant. Föräldrapenningen är knuten till barnet och det innebär att varje barn har 480 dagar som kan fördelas mellan föräldrarna. Alltså kan både pappor och mammor vara föräldralediga till dess att barnet är ett och ett halvt år gammalt. Dessutom har pappan eller den andra föräldern rätt till tio dagar med ersättning i samband med att barnet föds.

Verkligheten visar däremot en allt annan än jämställd bild av hur det fungerar i praktiken. Enligt en undersökning som Försäkringskassan publicerade i slutet av 2013 är kvinnor i Sverige genomsnitt föräldralediga 15,3 månader och tar ut ersättning för 9,5 av de månaderna. Motsvarande siffra för männen är 3,8 månader varav 2,2 månader är betalda.

Under barnets första två år är det dessutom kvinnorna som tar ut 80 procent av dagarna hemma med barnet, oavsett om de är betalda eller inte.

Men detta vill svenskarna ändra på enligt Juseks Sifoundersökning, som visar att 63 procent av de tillfrågade tycker att det är viktigt att män och kvinnor fördelar föräldraledigheten mer lika. Bland kvinnorna anser 73 procent att det fördelningen behöver bli bättre, och bland männen är 62 procentav samma åsikt.

Här kan du läsa mer om vad föräldraförsäkringen innebär och hur mycket pengar du får vid en föräldraledighet.