Från studentliv till VD-roll 
31 Jul 2019 kl: 00:00

Från studentliv till VD-roll 

Att studera på universitetsnivå behöver inte betyda att man omedelbart efter sin examen blir överöst med jobberbjudanden, som många vet är det mycket svårare än vad man tror att ta sig in på arbetsmarknaden trots en utbildning.

Freja Davidsson Bremborgs liv har hitintills till stor del genomsyrats av akademiska bedrifter och studentrelaterade projekt – men hon är en av de som lyckats med konststycket att direkt efter sin examen bli erbjuden en VD-roll på företaget Lunicore. Nu ägnar hon sig åt att hjälpa andra studenter att ta sig in på arbetsmarknaden. Freja har studerat civilingenjör i maskinteknik med logistik som masterinriktning – vilket förutom skärpa kräver ett starkt engagemang. När jag frågar henne hur hon har lyckats bibehålla sin studiemotivation och sitt driv förklarar hon att inlärningsprocessen för henne är ett roligt moment. 

      Jag ser varje uppgift som ett problem som måste lösas, och problemlösning är något av det bästa jag vet. Om det handlar om kugghjul, logistikkedjor eller att driva ett juiceföretag har inte spelat så stor roll. Jag har nog nästan spenderat mer tid på projekt vid sidan av mina studier än studierna i sig. 

Har du någonsin känt att du har gått miste om något på grund av din långa och intensiva studieperiod? 

  Nej, jag har uppskattat varenda stund och hade inte gjort något annorlunda.

Trots sin examen har hon dock inte lämnat studentlivet helt. I hennes roll på Lunicore är de flesta av hennes medarbetare fortfarande studenter, vilket hon trivs med. Lunicore är nämligen Lunds Universitets studentkonsultbolag, som ger studenter möjlighet att jobba vid sidan av sina studier och träna på att använda sina teoretiska kunskaper i faktiska, verksamhetsnära situationer. De utför projekt inom IT, kommunikation och management utifrån näringslivets behov i regionen, och deras framtidsvision är solklar. 

      Vi tror att företag behöver utmanas i sina tankesätt för att utvecklas, och jag ser att våra konsulter kan bidra till ett mer nytänkande och innovativt södra Sverige. 

Ni tror även på kognitiv mångfald och tvärvetenskapliga team, upplever ni att det finns en viss ensidighet hos era konkurrenter?  

      Det finns väldigt få, om ens något, konsultbolag som kan erbjuda team som består av en ekonom, en datatekniker, en psykolog och en kommunikatör. Eftersom vi har hela universitets bredd kan vi blanda olika kompetenser och på så sätt skapa nytänkande lösningar med olika infallsvinklar. Samtidigt jämför vi oss inte med seniora konsultbolag utan ser oss som unika i det vi gör och vårt syfte att skapa en lärande plattform där studenter och näringslivet möts. 

På vilka sätt tycker ni att det finns en diskrepans mellan just studier och yrkesliv? 

      Studier bygger i många fall nästan enbart på teoretisk inlärning som sällan kopplas till de faktiska situationer man sedan står inför i sitt yrkesliv. Där ser vi att vi kan göra skillnad genom att erbjuda studenter en möjlighet att kanske för första gången få använda dessa kunskaper i praktiken. Dessutom får de chansen att lära sig allt vad det innebär med kundkontakt, projektledning och hur organisationer fungerar, erfarenheter som även bidrar till att lära känna sig själv i en professionell roll. När man lämnar Lunicore känner man sig därför förhoppningsvis tryggare och mer säker på sin framtida yrkesbana.

Att vara 28 år och VD är en unik kombination, men med tanke på att Lunicore sysslar med en studentverksamhet så är hennes unga ålder vanligtvis inga problem, förklarar Freja. Ibland möts hon dock av en viss skepticism kring hennes kompetens, som hon då tacklar genom att vara noga med att helt enkelt alltid ha svar på tal.

–       Att gå på kundmöten med beslutsfattare på stora internationella bolag är något jag inte gjort innan, men genom att våga utmana mig själv har jag också insett att jag klarar av de flesta situationer. Det handlar om att tro på sig själv helt enkelt. Därtill har jag fått en större förståelse för näringslivet och hur olika branscher fungerar, eller inte fungerar, och att alla rör sig i olika tempon.

Freja känner att de positiva aspekterna med att vara ung är att hon är formbar, öppen och driven, vilket hon kan tänka sig är svårare att vara efter en längre tid i en viss roll eller organisation. Men hon är inte bara inte bara ung, utan även kvinna, vilket gör henne ännu mer unik. Och för att lyckas med att vara ung, kvinna och VD är det kort och koncist igen självförtroendet som är A och O, anser hon. 

      Jag har suttit på så många intervjuer där unga tjejer tvivlar på sin förmåga och om deras erfarenheter är tillräckliga, medan motsvarande unga killar, med samma eller mindre erfarenhet, alltid är stensäkra på att de är rätt person för rollen och inte tvekar att lyfta fram hur bra de är. Våga berätta om dina ambitioner så kommer folk att vilja satsa på dig!

 

Freja, lycka till i framtiden! Vi tror att du kommer gå långt.


av: Felicia Frithiof