Från idé till verklighet – Patrik Bergfelts erfarenheter kring projektledning
7 Apr 2020 kl: 00:00

Från idé till verklighet – Patrik Bergfelts erfarenheter kring projektledning

En av sakerna med att leda projekt, som Patrik gillar, är när han ser och hör att polletten trillar ned och de i teamet blir lika entusiastiska som han själv.

– Det är mötet med andra människor som är det mest givande men också det svåraste. Det allra bästa med rollen som projektledare är att se någonting förverkligas från ax till limpa baserat på en första enkel tanke.

Utmaningen ligger i att alltid våga mer än vad alla andra gör tills att andra tror lika mycket på projektet som du gör. En annan utmaning ligger i att våga tro på din idé när någon annan ifrågasätter den. Det är, enligt honom en fin balansgång mellan att vara lyhörd och att låta sig slås ned av starka eller negativa individer.

– Den största utmaningen ligger i att våga ta de svåra samtalen med rätt individer för att lyfta projektet till nästa nivå.

I uppstarten:

Det första du ska tänka på när du bygger och planerar ett nytt projekt är att ha din egen unika vision i grunden klar för dig själv, tipsar Patrik.
– Se till så att den är så starkt förankrad i dig själv med rätt ledord så att du lätt kan förklara för andra om din idé. Det betyder inte att du behöver ha hela projektet klart för dig, men själva kärnan. Viktigast av allt är att ha en klar bild av vilka slags personer du vill ha i ditt team.

På frågan om hur man får med sig andra i uppstarten, så menar han att det är viktigt att du talar med likasinnade från hjärtat, det som gör att du själv personligen tror på din idé. Enligt honom slår en personlig historia vanligtvis mycket högre än siffror initialt, rent krasst.

– Min erfarenhet är att det svåra inte ligger i att entusiasmera människor utan snarare att entusiasmera rätt människor. Du behöver också identifiera snabbt ”what’s in it for them” och erbjuda dem det inom ramarna för vad som är möjligt.

Vilka egenskaper bör en projektledare ha anser du? Passar alla in i den rollen?

– Du bör vara beredd på att de du leder inte kommer att tycka som du och att det är helt okej, det vill säga att du behöver kunna ha integritet samtidigt som du är lyhörd. Du behöver även ha ett starkt självförtroende – inte samma sak som ett stort självförtroende, vilket betyder att du har en stark tro på din egen förmåga samtidigt som du är ödmjuk.

Summa summarum, nej, alla passar inte in i rollen, poängterar Patrik. I rollen som projektledare kommer du att behöva ta stora personliga beslut för dig själv och andra som gör ont men som är livsviktiga. Trots det behöver du ha förmågan att kunna se din vision lysa starkt när det är tufft.

Här listar Patrik Bergfelt de vanligaste misstagen vid en projektstart

Du ska:
1. Undvika att oroa dig allt för mycket över den potentiella risken att misslyckas.
2. Våga ta tankepauser bort från ditt projekt – så att du orkar vara klar i huvudet när det verkligen gäller.
3. Inse att detta nog bara är en i raden av många stora projekt som du kommer att genomföra under ditt liv och därigenom ge dig själv den distans som krävs.
4. Undvik att alliera sig med endast en eller två personer från start. Ni kommer att behöva vara flera för att lyckas – våga berätta om din idé för tillräckligt många som du litar på.
Att dra på sig för stora kostnader tidigt. Första tiden skall ni låta idén och projektet få mogna