”Framtiden finns i automatik och miljö”
29 Feb 2016 kl: 00:00

”Framtiden finns i automatik och miljö”

Maria Krafft jobbar som måldirektör på Trafikverket och är lika förtjust i att dansa som att utveckla transportsystem som rör sig i takt med ett hållbart samhälle. Trafikverkets uppdrag är att se till att alla kan resa på ett smidigt, grönt och tryggt sätt, oavsett hur man tar sig fram. Det är en myndighet som arbetar i samhällets tjänst.

Miljö, hälsa, trafiksäkerhet och tillgänglighet

Maria berättar att Trafikverket har mål inom huvudsakligen fyra områden: miljö, hälsa, trafiksäkerhet och tillgänglighet.

– I mitt jobb ingår att bryta ner dessa områden i mindre mer konkreta mål som är både samhällsekonomiska och hållbara. Det skiljer sig från hur väginfrastrukturen kom till historiskt sett, då fokus har legat på att bygga vägar som gör att trafiken flyter på snabbt men som får många negativa konsekvenser. Nu arbetar man istället med att forma hållbara och säkra transportsystem.

”Vi behöver också prioritera gående och cyklister i större utsträckning”

– Vägtransportsystemet idag ställer till med luftföroreningar, personskador, buller och trängsel. Det i sig innebär utmaningar men vi behöver också prioritera gående och cyklister i större utsträckning eftersom de reser på ett mer hållbart sätt. Just nu experimenterar vi med mjukare asfalt, som ska vara stötdämpande och minska antalet cykelrelaterade skador samtidigt som rullmotståndet inte påverkas nämnvärt.

Nollvisionen och framtiden

Ett tydligt hållbarhetsprojekt som man arbetar med är Nollvisionen, alltså att inga allvarliga olyckor ska inträffa i trafiken. Nollvisionen har gjort trafiken säkrare genom till exempel rondeller, sänkta hastigheter och vajerräcken, som halverat antalet dödade har sedan början på 2000-talet.

– Fordon som kör sig själva är också intressanta eftersom de har förutsättningar att bidra till målen och kan förflytta människor och varor mer effektivt, berättar Maria. De skulle kunna parkera sig själva och därför inte behöva stå längs gatan och ta värdefull yta. Tekniken kan också användas till fordon som städar rent på cykelbanan och renare typer av fordon som istället för förorenande tunga lastbilar kan transportera varor mitt i stan.

”Ska vi lyckas ha ett hållbart vägsystem behöver vi mer innovativa lösningar.”

Man strävar också efter att se hur tekniken kan förbättra kollektivtrafiken så som automatiserade bussar som kommunicerar med varandra och åker dit de behövs istället för att ha en given rutt, något som redan testas i andra länder med goda resultat.

– Ska vi lyckas ha ett hållbart vägsystem behöver vi mer innovativa lösningar. Alternativet skulle vara att minska den trafik vi har idag men vår ambition är i stället att göra trafiken hållbar och ren på andra sätt, avslutar Maria.