Förbättrad kommunikation på multinationella företag
13 Mar 2020 kl: 00:00

Förbättrad kommunikation på multinationella företag

Kommunikationen möter ännu större utmaningar om företaget är multinationellt och verksamt i utlandet. Förutom språkbarriärer kan det finnas kulturella skillnader och företaget behöver hitta ett sätt för att nå sina mål i respektive land.  

 

Enkel språkinlärning

 Engelska är det internationella företagsspråket och en stor del av den svenska befolkningen behärskar det. Det är däremot inte självklart att anställda på ett dotterbolag i utlandet gör det. Stora företag brukar ha heltidsanställda tolkar, men att enbart förlita sig på en tolk kan skapa en stel stämning. Att lära sig språket är ett sätt att skapa en god relation, men ibland räcker det med att visa sin vilja att kommunicera med några enklare fraser. Idag är det enkelt att lära sig ett nytt språk tack vare nätet. Babbel är världsledande inom språkinlärning och var ett av de första företagen som lanserade språkappar redan 2007. De har kurser för olika nivåer i hela fjorton språk. De som arbetar nära med italienska företag har möjlighet att lära sig det romanska språket. I italienska för nybörjare får kursdeltagare öva på uttal och repetera nya ord och meningar. Kursmaterialet är framtaget av språkexperter och är tillgängligt i mobilen och på datorn, vilket passar den som är på resande fot. Det går att lära sig ord och fraser som är förknippade med särskilda scenarion, t.ex. på restaurangen eller på jobbet.  

Olika företagskulturer

Förutom att det kan finnas en språklig barriär kan företagskulturen skilja sig åt. I Sverige är det vanligt att företag för en rak och tydlig kommunikation som är baserad på fakta. Samtidigt är det vanligt att de anställda får vara med i diskussionerna om arbetsplatsens framtid och ge sin input. Utomlands kan kulturen se helt annorlunda ut. Den kan vara mer ledarorienterad och de anställda har mindre att säga till om. För att det inte ska uppstå några missförstånd kan det vara bra att ta reda på vilka företagsnormer som är vanliga i respektive land. 

 

Tvåvägskommunikation och utbyte

Kommunikation tenderar att fokusera på talet, men en stor del ligger även i att lyssna. Lär dig lyssna på de som talar runt omkring dig. Det är framför allt viktigt om det finns en språkbarriär. Genom att lyssna kan det komma fram nya frågeställningar och alla får en chans att vara delaktiga i informationsutbytet. 

Ett bra sätt att förbättra kommunikationen mellan två utländska instanser är att göra utbyten. Detta kan ske på fler nivåer än bara mellan cheferna. Genom att låta de anställda göra studiebesök hos varandra kommer de att få en helt annan förståelse för hur arbetet går till på respektive arbetsplats. Det kan bidra till att berika arbetet såväl som att skapa ett bättre samarbete. Här kan språkkunskaper vara till stor nytta, inte minst som en trevlig och välvillig gest.Det största hindret när företag från olika länder möts, oavsett om de är inom samma koncern eller inte, är alla förutfattade meningar. Språkliga barriärer och kulturkrockar kan enkelt överkommas om alla är villiga att lära och lyssna.