”För att vara en äkta ledare så behöver jag leda genom exempel”
9 Okt 2017 kl: 00:00

”För att vara en äkta ledare så behöver jag leda genom exempel”

Sedan ett år tillbaka arbetar Christina Mörtsjö som områdeschef på Systembolaget. Hennes kontor ligger i Sundsvall men flera dagar i veckan kör hon från Söderhamn i söder till Nordmaling i norr och besöker sina anställda i de 16 butiker som ingår i hennes ansvarsområde. För Christina är ett äkta ledarskap viktigt, särskilt på en organisation som Systembolaget.

Beskriv Systembolagets ledarskapsfilosofi!

– På Systembolaget jobbar vi bland annat med en så kallad ledarskapspyramid. Jag har tre roller i mittledarskap, dels som arbetsgivare där jag är representant för Systembolaget i mina relationer – och agerar utifrån de lagar och förordningar som finns. Men även som personalledare där jag fördelar ansvar och arbete i armkrok med personalen, samt som verksamhetsutvecklare där jag försöker tänka framåt och hur vi kan bli ännu bättre. Mitt jobb är att vara chef för butikscheferna, men för att vara en äkta ledare så behöver jag leda genom exempel och vara en del av den dagliga verksamheten. Vi talar också mycket om ”The big why”, alltså anledningen till varför vi agerar som vi gör. Här är Systembolaget som verksamhet lite speciell. Vi har ju ett uppdrag att sälja alkohol men ska göra det på ett ansvarsfullt sätt och det är viktigt att alla medarbetare förstår detta.

Hur arbetar ni med att utveckla era medarbetare?

– Vi har mängder av interna kurser och utbildningar samt särskilda ledarskapsprogram och talangprogram för de anställda som strävar efter att arbeta mer med ledarskap. Både på lednings- och butiksnivå har vi olika ledningsgrupper där anställda kan utvecklas, ta och ges mer ansvar. Personligen arbetar jag mycket med ansvarsdelegering snarare än att delegera specifika uppgifter. Om jag delegerar ansvar hjälper det ofta mina anställda att förstå en helhet, vilket utvecklar dem ytterligare i sitt ledarskap.

Vilken tycker du är den största utmaningen med att vara ledare?

– Min största utmaning är att hitta en bra balans mellan hjärna och hjärta. Jag har ett relativt omtänksamt och ödmjukt ledarskap som kommer från hjärtat, och en annan strategisk och affärsmässig stil som kommer från hjärnan. Mitt ledarskap kan bli för hårt om det blir för mycket hjärna men för ostrategiskt om jag bara lyssnar på hjärtat. Därför jobbar jag mycket med kommunikation och försöker vara öppen, ärlig och tydlig.

Vilket råd hade du velat ge dig själv i början av din chefskarriär?

– Se, synas och ses! Jag vill se och uppmärksamma var och en av mina medarbetare, samtidigt som jag vill att de ser mig och känner att jag är tillgänglig. Därför vill jag att vi ses och har en kontinuerlig dialog.