Fokus på innovation, kund och medarbetarnas engagemang
16 Dec 2014 kl: 00:00

Fokus på innovation, kund och medarbetarnas engagemang

När Lotta Höjman återvände till Sverige efter att ha jobbat som ledarskapskonsult utomlands under några år, lockade TeliaSonera med sin internationella profil och marknadsledande position. I dag arbetar Lotta med ledarutveckling på telekomkoncernen.

Berätta om TeliaSoneras resa mot framtiden!
– TeliaSoneras ambition är att fortsätta ligga i framkant och leda utvecklingen av framtidens telekommunikationstjänster. Stort fokus ligger på kunderna och att ta fram produkter och tjänster som matchar deras behov.

”De smartaste idéerna föds oftast nära kunden”

Vilka krav ställer det på era chefer?
– De måste kunna leda innovation. För oss handlar innovation inte bara om att utveckla nya tekniska lösningar utan om att vara nytänkande i allt vi gör. Vill du skapa en innovativ arbetsmiljö måste du låta dina medarbetare testa nya saker, experimentera och både lyckas och misslyckas – att våga helt enkelt. Att alltid ha kunden i fokus är ett måste för alla våra ledare i dag. En annan viktig uppgift är att skapa en kultur där vi får saker att hända snabbare och smart­are och där samarbeten fungerar smidigt. Därför måste de kunna engagera, coacha och ge feedback till medarbetarna i sitt eget team men också arbeta över gränserna i vår matrisorganisation.

Vilka utvecklingsmöjligheter erbjuder ni?
– Varje medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan med kort- och långsiktiga mål. Genom att ställa dig frågan vart du vill befinna dig om ett eller fem år får du en riktning att bygga din kompetens kring och tillsammans med din chef lägger du upp en relevant plan. På koncernnivå har vi skräddarsydda program tillsammans med KTH som säkrar kompetensen inom IT/IP-området samt ett samarbete med Hanken/SSE för att öka den kommersiella kunskapen. Just nu satsar vi på kompetensen i vår kundtjänst och våra butiker. Här jobbar många unga ambitiösa medarbetare och ofta är vi deras första arbetsgivare. Vi satsar kontinuerligt på kompetens i kundbemötande, vår breda produktportfölj och våra tjänster.

Är ni lika vassa på internkommunikation som på telekom-lösningar?
– När det gäller internkommunikation är vår vd Johan Dennelind en fantastisk förebild. Han är mån om att skapa dialog och delaktighet och har bland annat regelbundna rundabordssamtal med medarbetare från olika delar av organisationen. Hans blogg är det första många läser på morgonen.