Etnicitet kan avgöra om du väljs ut för jobbet
4 Dec 2014 kl: 00:00

Etnicitet kan avgöra om du väljs ut för jobbet

Kommer du från Mellanöstern kan du behöva skicka in mer än dubbelt så många jobbansökningar än en etnisk svensk för att en arbetsgivare ska höra av sig. Det framgår i en artikel på affärsnyhetssajten Quartz, som tagit avstamp i OECD-statistik för att undersöka vilka etniciteter som diskrimineras i vilka länder i den rika delen av världen.

För att illustrera diskriminering av arbetssökande används begreppet ”callback ratio”, som är det genomsnittliga antalet CV:n som behöver skickas av någon med ett namn av uppenbar utländsk karaktär – jämfört med någon som har ett svenskklingande namn och exakt samma färdigheter.

Etniciteterna/länderna med högst callback ratio i västvärlden:

1. Svenskar med bakgrund från Mellanöstern: 2,5
2. Utlandsfödda albaner i den tysktalande delen av Schweiz: 2,5
3. Afrikaner i Irland: 2,4
4. Tyskar i Irland: 2,1
5. Turkar inom bristyrken (bottleneck jobs) i Belgien: 2,1

Siffrorna ovan kommer från OECD, och Quartz lägger en brasklapp för att statistiken baseras på en stor mängd variabler. Bland annat varierar utbildnings- och kompetensnivåer och hur länge den arbetssökande befunnit sig i landet. Den svenska siffran ovan handlar till exempel om låg- och medelkvalificerade arbeten. Kombinationer av länder / etnicitet som hamnar kring en callback ratio på 2 eller mer, tyder dock på diskriminering.

Se hela listan och läs mer om förutsättningarna för studien hos Quartz.