10 Jun 2014 kl: 00:00

Entreprenöriell ådra och starkt samhällsengagemang på SEB

På galan Talent Excellence Awards delar SEB årligen ut en utmärkelse till en idé som förbättrar eller vidareutvecklar någon av bankens produkter eller tjänster. Initiativtagare till priset är Anna Collin, Head of Employer Branding, som har jobbat i över 20 år på SEB i olika roller. 

– På SEB tror vi på entreprenörskap och kreativitet. Priset är dels ett sätt att skapa nyfikenhet kring SEB samt en möjlighet att synliggöra vad man kan arbeta med, dels ett sätt att attrahera unga talanger som tänker nytt och annorlunda. Vinnaren får presentera sin idé för några av våra chefer på produkt- och affärsutvecklingssidan och förhoppningen är att idén på sikt kan realiseras i en eller annan form. Förra årets vinnande idé – en virtuell privatrådgivare – ligger helt i linje med vår strategi om att skapa ännu bättre digitala plattformar för SEB:s kundmöten. I dag sker majoriteten av alla kundmöten via interneteller mobilbanken.
 
Stolta ambassadörer
I Anna Collins roll som Employer Branding-ansvarig ingår inte bara att representera SEB vid prisutdelningar, karriärmässor och arbetsmarknadsdagar. En viktig uppgift är också att vårda SEB:s arbetsgivarvarumärke internt. Ambitionen är att medarbetarna ska känna sig stolta över företaget och vilja stanna. 
– Stolta medarbetare är våra bästa ambassadörer. Genom att kontinuerligt erbjuda nya utmaningar, en mängd olika karriärmöjligheter, duktiga ledare och ambitiösa utvecklingsprogram har vi lyckats behålla placeringen som en av de mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige. Våra medarbetarundersökningar visar att våra medarbetare är stolta över att jobba på SEB och många väljer, precis som jag, att satsa långsiktigt. 
 
Branschbäst bland it
SEB rankas år efter år som en de populäraste arbetsgivarna bland unga ekonomer. Dock har Anna Collin en utmaning framför sig – att synliggöra det breda spektrum av roller, affärsområden och karriärmöjligheter som finns inom SEB.
– Hos oss kan du till exempel jobba med försäljning, rådgivning och produktutveckling, både strategiskt och operativt. Du kommer i kontakt med allt från privatkunder och mindre företag till institutioner och internationella storföretag. Många tänker kanske inte heller på att SEB även är en stor IT-arbetsgivare. Inom SEB arbetar drygt 2 000 medarbetare med IT-relaterade arbetsuppgifter och det finns en mängd olika områden att fördjupa sig inom. Att vi i år rankats som den attraktivaste arbetsgivaren inom banksektorn av unga med IT-bakgrund känns jätteroligt. 
 
Starkt samhällsengagemang
Långsiktighet, relationsbyggande och professionalism är några av ledorden inom SEB. Men här finns också en stark drivkraft att bidra till ett bättre samhälle. Ett exempel på SEB:s samhällsengagemang är samarbetet med Mentor, en organisation som arbetar med att förebygga våld och droganvändning bland unga, främst med hjälp av mentorskapsprogram. Genom att erbjuda unga en vuxenrelation utanför familjen kan SEB vara med och inspirera unga människor och på så sätt bygga givande relationer.
– SEB är en arbetsgivare med stort hjärta. Det är något som gör mig väldigt stolt över att jobba här!