10 Jun 2014 kl: 00:00

Enkelt livspussel hos Finansinspektionen

Liselott Alström har arbetat som jurist på Finansinspektionens expertenhet, Penningtvättsenheten, i ungefär tre år. Tillsammans med sina kollegor ansvarar hon för tillsyn över samtliga företag på finansmarknaden som lyder under penningtvättsregelverket och fungerar även som ett stöd inom organisationen för frågor om penningtvätt och terroristfinansiering.

Vad möter du för utmaningar i arbetet?

– Den internationella utvecklingen på penning­tvätts- och terrorismfinansieringsområdet påverkar i allra högsta grad mitt arbete. Då den internationella standarden har reviderats och ett nytt fjärde penningtvättsdirektiv håller på att arbetas fram måste jag ständigt hålla mig uppdaterad, vilket både är utvecklande och roligt.

Vilka satsningar görs på personlig utveckling hos er?
 – Flera. Jag har bland annat genomgått en intern inspektörsutbildning som syftar till att stärka medarbetarna i sin yrkesroll. Jag ges till exempel möjlighet att delta på såväl nationella som internationella seminarier och konferenser inom penningtvättsområdet.

Hur får du balans mellan jobb och fritid?
– För mig är det viktigt att skilja på arbete och fritid. Jag tycker att det är lättare att koppla bort jobbet om jag känner att jag har uträttat tillräckligt under dagen. Därför gör jag alltid en lista över vad jag ska hinna med. När listan är avbockad känner jag mig nöjd och kan på fritiden fokusera på annat som är viktigt för mig, utan att känna jobbstress. När jag är ledig tycker jag om att röra på mig tillsammans med familjen.

Hur stöttar din chef dig?
– Vi har vid behov möjlighet att jobba på distans, vilket bidrar till att det är lättare att få ihop privatliv och arbetsliv. Vi har också som riktlinje att, i den mån det går, inte lägga möten innan klockan 9 eller efter klockan 15. Det ger oss som har barn chans att hämta och lämna på förskolan.

Gör FI något extra för att främja din och dina medarbetares hälsa och fritid?
– Vi erbjuds friskvårdbidrag, företagshälsovård och får använda en arbetstimme i veckan till motion. Vi har en aktiv idrottsförening som ordnar aktiviteter för alla medarbetare. En gång i veckan är det till exempel innebandy. Det främjar sammanhållningen bland medarbetare och bidrar till bättre hälsa.