En inkluderande arbetsplats för en hållbar framtid
9 Aug 2017 kl: 00:00

En inkluderande arbetsplats för en hållbar framtid

Gunilla Andersson arbetar som Senior HR Business Partner på E.ON och en viktig del av hennes arbete är att skapa mångfald och inkludering, såväl i nyrekrytering som med den nuvarande kompetensen inom bolaget. E.ON vill vara agendadrivande inom energibranschen och för att kunna utveckla kundnära lösningar som är smarta, innovativa och hållbara måste också personalen komma från olika bakgrunder och ha en bred kompetens.

Berätta om något av mångfalsprojekten ni arbetar med just nu.

– Vi arbetar med flera olika projekt. Bland annat för att öka mångfalden ur ett kulturellt perspektiv, som i projektet ”Äntligen Jobb” som ger utlandsfödda personer med akademisk erfarenhet från hemlandet praktik och chans till framtida arbete. Vi har också ett tydligt mål i att fler kvinnor ska ta ledarpositioner på E.ON. För att nå dit finns bland annat kvinnliga nätverk.

Varför satsar ni på just de här frågorna?

– Det är ett strategiskt verktyg för att skapa innovation och ta in nya synsätt. För oss på E.ON handlar inkludering om att dra nytta av alla medarbetares styrkor och kompetenser och att attrahera personal som kan bidra till vår målsättning att vara ett energibolag med hundra procent återvunnen eller förnyelsebar energi år 2025.

Vilka förbättringar kommer det att leda till?

– För att nå framgång gäller det att vi som företag har en bred kompetens med olika infallsvinklar, det är en förutsättning för att skapa ett hållbart energibolag för framtiden. På individnivå tror jag också att det känns givande att arbeta på en plats där man kan vara med och påverka något så viktigt som energiförsörjning. Det är att ta ett samhällsansvar.

Hur skiljer sig ert hållbarhetsarbete från era konkurrenters?

– Vi har medarbetare som är väldigt engagerade och värderingsstyrda, jag upplever att det finns en stor kraft och stolthet i organisationen. Ett bevis på det är att en del av mångfaldhetsprojekten kommer direkt från våra anställda, exempelvis initierades det kvinnliga nätverket av personalen.