”En hållbar utveckling är absolut nödvändig för oss”
23 Sep 2016 kl: 00:00

”En hållbar utveckling är absolut nödvändig för oss”

För femte året i rad medverkade metallföretaget Boliden på Nova Forum, ett event där några av Sveriges främsta arbetsgivare möter studenter från talangnätverket Nova 100.

– Det var en väldigt intressant och bra dag med drivna studenter som verkligen engagerade sig under våra workshops, säger Martin Eman, Employer Branding Manager på Boliden.

Vad handlade era workshops om?

– En hållbar utveckling är absolut nödvändig för oss. Därför tog vi upp ett antal verkliga händelser med koppling till CSR i Bolidens verksamhet. Studenterna fick diskutera i grupper hur de skulle förhålla sig till olika utmaningar vi har haft inom det området, och sedan berättade vi hur Boliden faktiskt agerade i frågorna. Under mellansnacket och minglet fick vi mycket positiv återkoppling från studenterna, CSR och hållbarhet har alla en åsikt om oavsett studieinriktning. Det upplevs kanske som oväntat att vi pratar om värderingar snarare än siffror.

Varför är hållbarhet viktigt för Boliden?

– Eftersom vi hämtar resurser från moder jord måste vi hela tiden tänka på hur vi kan göra det smart och effektivt, för att vår miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt. Det finns rigorösa lagstiftningar för vår typ av verksamhet, men vi har ambitionen att göra mer än vad dessa kräver. Vi utvecklar därför ständigt våra processer och använder oss av bästa möjliga teknik, exempelvis mobila positioneringssystem under jord. Som medarbetare är det tydligt att hållbarhet och säkerhet genomsyrar allt vi gör.  Vi granskar också våra leverantörer och underleverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv och följer upp det sedan.

”Här finns stora möjligheter att testa olika karriärvägar”

Vad gör er till en spännande arbetsgivare?

– För alla som är intresserade av ny teknik, hållbarhetsfrågor och vill jobba med människor är vi en spännande arbetsgivare i en bransch som alltid kommer att behövas. Dessutom har vi en intressant affärsmodell – metallpriserna styrs av den globala marknaden, vilket gör att vi måste tänka smart för att göra vårt jobb så effektivt och bra som möjligt.

Vilka kompetenser söker ni?

– Vi har hela värdekedjan, från geologer som letar nya fyndigheter till försäljning av de färdiga metallerna. Därför behöver vi alla typer av akademiker och en bredd av kompetenser, inte bara gruvingenjörer och andra tekniska yrken som många kanske förknippar oss med.

Vilka utvecklings- och karriärmöjligheter finns hos er?

– Det finns tre tydliga karriärvägar: projektledare, specialist och ledarskapsspåret. Här finns stora möjligheter att testa olika karriärvägar, även utanför det egna utbildningsområdet, eftersom verksamheten är så pass bred. Vi har många olika roller och avdelningar, och naturligtvis finns även möjligheten att jobba utomlands.