”En genomtänkt strategi är avgörande för att locka de allra bästa”
7 Jun 2016 kl: 00:00

”En genomtänkt strategi är avgörande för att locka de allra bästa”

När Liselotte började på E.ON för snart fyra och ett halvt år sedan kom hon från konsultbranschen. Även om energibranschen var ny för henne så var hennes erfarenhet av att utveckla organisationer någonting hon hade stor erfarenhet av. På E.ON består utmaningen av att tillgodose och utveckla energilösningar för morgondagens komplexa samhälle.

Ansvar utöver själva affären

Som energibolag gör E.ON dagligen nytta för samhället. Hela energibranschen, står inför stora förändringar när samhället behöver ställa om mot en mer hållbar energianvändning. Men deras ansvar slutar inte där.

– För att lyckas ta oss an de här utmaningarna är det viktigt att vi både behåller och attraherar den bästa kompetensen. Det innebär att vi hela tiden måste jobba inkluderande för att alla ska känna sig välkomna och det absolut viktigaste för oss är att på E.ON är alla lika olika. Vi följer givetvis upp andelen kvinnliga chefer och andra viktiga nyckeltal men vi har valt att ta det hela ett steg längre och jobbar utifrån att vi alla ska kunna vara oss själva utan att definieras efter könstillhörighet, säger Liselotte.

Nya perspektiv premieras

Liselotte och hennes kollegor märker att studenterna de träffar alltmer intresserar sig för E.ON:s värderingar och ledarskapets attityd till viktiga frågor som miljö och samhällsansvar. Att företaget har en genomtänkt strategi och agerar efter den är helt klart av avgörande betydelse för att kunna locka de allra bästa. Något som verkligen visar på att E.ON agerar är initiativet ”Äntligen jobb” som syftar till att ge arbetssökande utlandsfödda akademiker en väg in på den svenska arbetsmarknaden genom att erbjuda praktikplatser på E.ON.

”Det efterfrågas mer hållbara lösningar i dag”

– Förra året tog vi emot 38 praktikanter varav tio stycken sen anställdes. Praktikanterna får dels möjlighet att utvecklas men också en första kontakt med den svenska arbetsmarknaden och en referens för framtiden. Men det är helt klart en win-win situation. Det ger otroligt mycket tillbaka till oss som organisation att jobba med att ta in flera perspektiv och skiftande erfarenheter. Det utmanar vårt tänkesätt och driver affären framåt. Sedan 2007, när vi började mäta, har vi också ökat andelen kvinnliga chefer och i alla rekryteringar ska minst en av slutkandidaterna vara av det underrepresenterade könet, säger Liselotte.