”En bra plantskola för unga medarbetare som vill växa”
29 Nov 2016 kl: 00:00

”En bra plantskola för unga medarbetare som vill växa”

En av de största fördelarna med att jobba i en liten kommun är möjligheterna att vara med och bidra med goda idéer för kommunens framtida utveckling. Det berättar Jonas Jansfors, HR-chefen som lockades till Tyresö via en karriär på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL). Möjligheten att göra skillnad i vardagen avgjorde valet när han klev in i rollen som förhandlingschef på Tyresö kommun för nästan fyra år sedan.

Vad är det bästa med Tyresö kommun?

– Både Tyresöborna och medarbetare inom kommunen har nära till styrande politiker. Beslutsvägarna är snabbare här än i en större kommun, det är något om jag uppskattar även personligen. Att Tyresö är en mindre kommun märks inte minst på den gemenskap som råder mellan företagare i näringslivet, idrottsföreningar och kommunen. Det gör att det är lätt att göra gemensamma insatser eftersom alla drivs av att utveckla Tyresö. I utvärderingsverktyget Kommunkompassen hamnar Tyresö högt upp i ranking när det gäller medborgarinflytande och medborgarnöjdhet. Det gör mig riktigt stolt!

Varför borde unga talanger söka sig till er?

– År 2035 beräknas nya Tyresö stå färdigt. Nya grönområden, flertalet nya bostäder och en helt ny infrastruktur växer just nu fram. Att vi ligger i en tillväxtregion gör att du som söker dig till organisationen nu och framöver möter en arbetsgivare där medarbetarna har stor möjlighet att göra skillnad för hela kommunens framtid.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det hos er?

– Vi är en bra plantskola för unga medarbetare som vill utvecklas och växa. Många av våra chefer är internrekryterade från andra roller. Det finns stor möjlighet till att röra sig internt hos oss, det är något vi också uppmuntrar. Jag är också stolt över att kunna säga att vi arbetar aktivt för att identifiera talanger som vi ser har fallenhet för att göra en chefskarriär. I vår kommunledning kommer drygt hälften av cheferna till chefsposten via en intern karriär. Det tycker jag är långsiktigt hållbart.

Vad är på gång hos er just nu?

– Under hösten sjösätter kommunen ett nytt chefs- och ledarprogram. Satsningen bottnar i att vi har sett att ledarskapet har stor betydelse för hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation, något som blir ännu viktigare nu när Tyresö växer och utvecklas. Vi har höga ambitioner med vår nya ledarfilosofi. Den ska utveckla hela kommunen genom att arbetsgivarens värderingar lyfts fram och våra förväntningar på chefer och medarbetare blir ännu tydligare.