”En arbetsplats för de som vill utvecklas och vågar ta för sig”
10 Okt 2016 kl: 00:00

”En arbetsplats för de som vill utvecklas och vågar ta för sig”

Projektengagemang AB är en konsultkoncern som erbjuder helhetslösningar och hög specialistkompetens till kunder inom främst industri och energi, arkitektur, byggnader, infrastruktur och projektledning. Koncernen består av ett fyrtiotal dotterbolag med olika inriktningar. Ett av dem är Projektengagemang Devellum i Kalmar, och här arbetar Jonas Åkesson som projektledare för produktutveckling.

Jonas, berätta om din roll och ditt arbete!

– Jag leder ett team av renodlade produktutvecklare med många olika sorters uppdrag, framför allt inom industrin. Då vi jobbar med åtta–tio projekt parallellt är min viktigaste egenskap att vara strukturerad, men även att kunna hålla en öppen dialog med var och en av mina medarbetare.

Vad kännetecknar ert arbete med produktutveckling?

– Att det är väldigt omväxlande. Ena dagen utvecklar vi borrutrustning, andra dagen tar vi fram koncept för en ny generation barnstolar till ett möbelföretag. Många av oss har blivit generalister med tiden, men här finns också möjlighet att inrikta sig och verkligen bli specialist.

Hur är det att komma till er som ung, ny medarbetare?

– Samtidigt som man får en mjukstart med chans att prova olika saker och växa in i verksamheten, så ger vi gärna våra unga medarbetare ansvar snabbt. Vi vill att var och en känner sig trygg i sin roll och triggad till nya utmaningar.

Vad är typiskt för kulturen i koncernen?

– Projektengagemang är ett ganska ungt företag som växer snabbt. Vi har ett expansivt driv som i kombination med korta beslutsvägar och en närhet till ledningen ger en mycket stimulerande arbetsmiljö. Hos oss har också många erbjudits att bli delägare, vilket stärker gemenskapen och engagemanget ytterligare.

Vad ser ni särskilt på när ni rekryterar?

– Vi söker ständigt talangfulla medarbetare, och företaget har en tradition av att knyta till sig unga i början av sina karriärer. Det vi vill se vid en rekrytering är en social förmåga men också det där drivet: Vi vill ha medarbetare som vill utvecklas och vågar ta för sig.