Ekonomen som valde fältet framför skrivbordet
27 Dec 2013 kl: 00:00

Ekonomen som valde fältet framför skrivbordet

Redan under studietiden på Handelshögskolan visste Månstråle Dahlström att hon ville använda sin utbildning i utvecklingsekonomi till att försöka göra skillnad. Parallellt med studierna arbetade hon med utvecklingsfrågor och engagerade sig ideellt i olika organisationer, bland annat Rosengrenska stiftelsen som arbetar med rättighet till vård för papperslösa.

 

– Jag har aldrig haft någon tydlig karriärplan, vilket jag upplever att många som läser på Handels har. Men jag visste tidigt att jag ville jobba med frågor som rör mänskliga rättigheter och demokrati och att jag ville använda min utbildning till att förhoppningsvis bidra till positiv förändring och att hjälpa andra.

 

Efter examen började Månstråle jobba ute i fält för Läkare utan gränser, först i Chattisgharr i Indien och sedan på ett fältsjukhus i Sydsudan som vårdade patienter med sjukdomar som malaria, tuberkulos och undernäring. Som finansiell administratör var hon personal- och finansiellt ansvarig för projekten, ett stort ansvar då personalstyrkan kunde vara upp till 250 personer.

 

– Ute på fältet är man ett team bestående av allt från logistiker, läkare, sjuksköterskor och städare till administrativ personal, både utsända och lokalanställda.

 

Att beskriva det vardagliga arbetet ute på fält är svårt, berättar Månstråle. Självklart finns det ett övergripande mål, men mycket av arbetet beror på den unika situationen för dagen. Det krävs flexibilitet och initiativförmåga, det kan handla om att lösa situationer snabbt för att teamet ska kunna rädda liv.

Sedan några månader tillbaka jobbar Månstråle nu på uppdrag av Sida på Svenska ambassaden i Moldavien, där hon är anställd som programhandläggare för en civilsamhällesportfölj med fokus på mänskliga rättigheter och demokratifrågor.

 

– Sverige stödjer olika organisationers arbete med de här frågorna runt om i världen, mitt uppdrag är att ansvara för och följa upp det stöd vi ger till civilsamhällesorganisationer i Moldavien.

 

Under studietiden på Handels tyckte Månstråle att bilden av vad man kunde arbeta med som nationalekonom var ganska enkelspårig, någonting hon tror kan vara begränsande. Hennes råd till de som funderar på yrkesval är att satsa på frågor man brinner för och att prova sig fram.

 

– Med tanke på hur stor del av våra liv vi lägger på att arbeta är det för mig viktigt, om möjlighet finns, att göra någonting som känns meningsfullt. Ett visst mått av ovisshet kommer med förändringar, men en förändring man arbetat för leder även till stor drivkraft och många nya upplevelser.

 

MÅNSTRÅLE DAHLSTRÖM

GÖR: Programhandläggare för Sida i Moldavien.

UTBILDNING: Nationalekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

KARRIÄRTIPS: Sikta mot att arbeta med det du brinner för. Ta vara på de möjligheter som dyker upp, man vet aldrig vart de leder.

 

Läs också:

Så gör du internationell karriär

GUIDE: Så fixar du utlandsjobbet