Eget ansvar och unika erfarenheter på Trafikverket
31 Okt 2016 kl: 00:00

Eget ansvar och unika erfarenheter på Trafikverket

Youssef har alltid velat bli en samhällsutvecklare men att han skulle arbeta inom den svenska järnvägen var inte planen från början. Som en del av ett utbyte med sitt franska universitet och KTH flyttade han till Sverige 2011 för att ta en dubbel examen som civilingenjör. Tanken var att flytta tillbaka till Frankrike efter utbildningens slut men bara efter ett par månader i Stockholm kände han att det var här han hörde hemma. Nu är han anställd som projektingenjör och trainee i Sveriges första höghastighetsprojekt Ostlänken.

Varför sökte du dig till Trafikverket?

– När jag sökte traineetjänsten hade jag redan arbetat som konsult för Trafikverket i ett och ett halvt år så jag visste vilken bra arbetsgivare det var och hade god inblick i organisationen. Men jag lockades av att få se hur andra verksamhetsområden arbetar. Jag såg det som en unik möjlighet för att förstå Trafikverkets roll som samhällsutvecklare och hur organisationen fungerar i sin helhet.

Berätta om traineeprogrammet!

– Det löper över 18 månader och som trainee har du mycket frihet att få prova på det du vill. Det finns inget manus och så länge som du är överens med din chef och handledare så är det väldigt fritt. Jag har till exempel haft praktik på avdelningen Verksamhetsstyrning som följer upp verksamhetens stora projekt och besökt Näringsdepartementet. Jag har även varit i Paris där jag fick praktisera på Frankrikes motsvarighet till Banverket i tre veckor. Eftersom de har utvecklat höghastighetsjärnvägar mycket längre än vi har så var det intressant att se hur de jobbar. Efter det så spenderade jag tre veckor i Bryssel hos en konsultfirma som arbetade för det franska Banverket.

Hur ser framtiden ut?

– De närmsta månaderna kommer jag bland annat att besöka SJ och förhoppningsvis få åka med framme i loket och uppleva vilka utmaningar en lokförare möter. Sedan kommer jag göra praktik på vår centrala funktion Strategisk utveckling och så finns det tankar på ett platsbesök hos Transportstyrelsen. Utöver det går mer och mer tid åt till att jobba med Ostlänken, som jag kommer fokusera hundra procent på när traineeperioden är slut i februari.