10 Jun 2014 kl: 00:00

E.ON bygger framtidens hållbara samhälle

E.ON har 3 800 medarbetare i Norden och är ett av världens största privata energiföretag. Med detta följer ett viktigt samhällsansvar och ett behov av att ständigt hålla sig á jour i en bransch som står inför stora utmaningar. På huvudkontoret i Malmö arbetar Liselotte Andersson. Hon har lång erfarenhet av organisationsrådgivning, utveckling och förändring och driver bland annat företagets Employer Branding-arbete i Norden.

Energibranschen behöver flera tusen ingenjörer de närmaste åren för att klara energiomställningen. Ska E.ON lyckas genomföra de innovativa projekt som finns på agendan krävs ett kontinuerligt arbete för att hitta medarbetare som gör skillnad. 
– I dag finns det kompetens på den svenska arbetsmarknaden som inte tas tillvara på, det gäller bara att hitta dessa talanger. Därför samarbetar vi med Arbetsförmedlingen i syfte att komma i kontakt med fler utlandsfödda akademiker, säger Liselotte Andersson, och tillägger att det gäller för E.ON att vara tydliga med vad de står för.

– Vi måste vara attraktiva och tydliga med vad vi står för. Mångfald handlar ytterst om acceptans och förståelse och det krävs insikt om att olikheter skapar kreativitet och leder till innovation – en förutsättning för utveckling. Därför är det viktigt för oss som företag att satsa på ökad mångfald.

Att utveckla organisationer har varit en drivkraft för Liselotte Andersson under hela hennes yrkeskarriär.
– Jag är en lagspelare och motiveras av att jobba i grupp och att känna att alla i organisationen strävar åt samma håll. Det är en stor tillfredsställelse att nå mål tillsammans.
Liselotte Andersson tycker att E.ON har en kultur som bygger på engagemang och samarbete.

– Jag har förmånen att arbeta med drivna och utvecklingsorienterade kollegor som är lyhörda och accepterar varandras olikheter. Jag tycker att vi lyckas uppmärksamma och uppmuntra varandra både i våra yrkesroller och som individer.

Det internationella arbetssättet och branschens föränderliga natur är starkt bidragande faktorer till att Liselotte Andersson trivs på E.ON.
– Jag har kontakt med mina kollegor i Europa dagligen och behöver inte lämna skrivbordet för att arbeta internationellt. Det är oerhört spännande att arbeta i en bransch som står inför utmaningen att ställa om till mer energieffektiva lösningar och där kundens behov styr allt mer. Den utmaningen gör att vi som företag och medarbetare utvecklas hela tiden, säger Liselotte Andersson och tar satsningen The Sustainable City i Västra hamnen i Malmö som exempel på ett projekt där E.ON har bidragit med morgondagens energisystem. Stadsdelen är självförsörjande på energi från vatten, vind, sol och komposterbart avfall.

– Ett viktigt fokus för framtiden är hållbarhets­arbetet och tillgången på kompetens. Oavsett om man jobbar med vindkraft eller som ekonom får man som E.ON-medarbetare vara med och bygga framtidens hållbara samhälle.