“Du måste förstå dig själv för att kunna leda andra”
3 Mar 2017 kl: 00:00

“Du måste förstå dig själv för att kunna leda andra”

Midroc är en ledande koncern inom samhälls- och industriutveckling. Henric Mellbin och Ann Schmidt arbetar på teknikkonsultbolaget Midroc Project Management. Henric Mellbin är affärsområdeschef för industri i Stockholm och Lysekil och Ann Schmidt är kommunikationschef med bas i Göteborg.

Berätta om er ledarskapsfilosofi!

Ann: På Midroc pratar vi om att du måste förstå dig själv för att kunna leda andra. Jag har gått vår egen ledarskapsutbildning som handlar om att börja med sig själv, och på det viset kunna utvecklas vidare och fungera stödjande för teamet. Istället för ett hierarkiskt organisationsschema arbetar vi utifrån Ledningspilen, en horisontell modell av vår organisation. Den innebär att vi utgår från dem som arbetar närmast våra kunder och som gör den största skillnaden.

Henric: Det finns ett stort intresse i alla led på Midroc för det som händer i kontakten mellan våra medarbetare och kunder. Vi vill vara ute hos våra kunder och nära våra medarbetare för att förstå deras vardag och de utmaningar de brottas med. På så sätt kan vi stödja och underlätta deras arbete.

Hur arbetar ni med att utveckla era medarbetare?   

Henric: Vi har medarbetarsamtal där vi bland annat diskuterar var medarbetarna befinner sig, vad de vill, har för mål och vilka förutsättningar som finns för att uppnå de målen. Eftersom vi är ett konsultbolag handlar det för vår del också mycket om att medarbetarna ska trivas och utvecklas med sina uppdrag. Där har vi en fördel eftersom vi har många intressanta kunder med spännande projekt som vi deltar i.

Ann: Sedan har vi Midroc Business School som jobbar aktivt med att sprida Midrocs affärsmannaskap och sätt att jobba. Där finns en mängd olika utbildningar som medarbetarna kan gå för att utvecklas i sina roller.

Hur skulle ni beskriva er företagskultur?

Henric: Vi har en öppen och familjär stämning, samtidigt som det finns ett affärsmannamässigt driv. Jag upplever också att vi har en stark sammanhållning, det är något som vi tillsammans lägger mycket tid och resurser på. Det handlar om allt från att skapa uppdrag och projekt där flera kollegor kan jobba ihop till att arbeta på kontoret någon dag i veckan eller hitta på gemensamma aktiviteter.

Ann: Något som stärker vår företagskultur är vår digitala arbetsplats. Den möjliggör kunskapsdelning och flexibilitet för oss medarbetare. Där är det inte bara jag som kommunikationschef som skriver utan det gör också medarbetarna själva. Vi delar med oss av allt från projekt till branschnyheter och händelser på kontoret. Det bidrar till den familjära kulturen vi har.