Drivna finansmissionärer i hållbarhetens tjänst
31 Maj 2016 kl: 00:00

Drivna finansmissionärer i hållbarhetens tjänst

På SEB:s hållbarhetskonferens 2014 förklarade vd:n Annika Falkengren att ”SEB ska vara en förebild i branschen”. De före detta traineerna Johan Berg och Gabriel Lundström high-fiveade av glädje. De hade fått i uppdrag att arrangera denna hållbarhetskonferens för SEB:s högsta chefer och hoppades på ett genomslag för hållbarhetsfrågorna inom banken. I dag, två år senare, har SEB tagit ledningen i branschen och toppar bland annat Fair Finance Guides rankinglista, som utvärderar bankers och försäkringsbolags hållbarhetsarbete. Gabriel jobbar i dag med integration av hållbarhetsfrågor inom affärsutveckling i divisionen Företag & Privatkunder och Johan är rådgivare åt SEB:s vice vd med fokus på strategifrågor.

– SEB tar verkligen hållbarhetsfrågorna på allvar och arbetar på flera olika fronter. Bland annat var SEB med och skapade gröna obligationer tillsammans med Världsbanken och är i dag den enda förvaltaren av mikrofinansfonder i Norden. Som investerare försöker vi också påverka våra portföljbolag i en mer hållbar riktning, berättar Johan.

– Vi har också möjlighet att påverka genom vår finansiering. Exempelvis har vi flera branschpolicys och ställningstaganden gällande bland annat barnarbete, sötvatten och klimatförändringar, fortsätter Gabriel som sitter i bankens hållbarhetskommitté och även är ledamot i Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar.

Hållbar framtid

Deras brinnande engagemang för hållbarhetsfrågor har en direkt koppling till planetens överhettade tillstånd.

– Jag har länge brunnit för hållbarhetsfrågor, inte minst miljöfrågor eftersom vi har så stora utmaningar i världen i dag. Dock var det faktiskt inte förrän jag kom in banken som mitt riktiga engagemang började. Det kom som ett resultat av att jag insåg vilken potential det fanns att göra skillnad och hur stor påverkan vi som finansiell aktör kan ha för att bidra till en bättre utveckling för miljön och samhället i stort, berättar Gabriel.

– En viktig del som jag brinner för är att kombinera lönsamhet med hållbart värdeskapande. Det är den enda långsiktiga vägen framåt och det märks tydligare idag än vad det gjorde för ett antal år sedan, berättar Johan.

Från ord till handling

Gabriel och Johan försöker inte bara påverka branschen i mer hållbar riktning utan är även ute på högstadieskolor och universitet och pratar om hållbarhet och föreläser om vikten av att hitta sin inre motivation.

– Som ung är det lätt att bländas av statusattribut. Men en hög lön och en cool titel kommer inte att göra dig lycklig. Fråga dig istället vad du brinner för och vill bidra med, uppmanar Johan.

– Och gå från ord till handling! Jag och Johan har varit tydliga med att vi vill bidra till en mer hållbar värld och fått möjlighet att axla roller inom SEB där vi får möjlighet att påverka, avslutar Gabriel.