”Drivkraften att ta initiativ är  avgörande”
24 Okt 2016 kl: 00:00

”Drivkraften att ta initiativ är avgörande”

Vilka initiativ som tas av den enskilda individen är avgörande för effektivitet och kvalitet på Santa Maria. Finance Controlling Director Martin Almsparre fokuserar på att lyfta fram styrkor hos sina kollegor och team, styrkor som kommer väl till pass i organisationens internationella kultur. En stark vilja att göra skillnad är också något som präglar företaget.
– Som koncern finns vi representerade i drygt 40 länder och består av flera intressanta varumärken som var för sig bygger på specifika produkter eller kompetenser. Att bli utmanad att lämna sin comfort zone är grundläggande då nyfikenhet, vilja att vara bäst och att växa tillsammans är värdegrunderna.

Berätta om ledarskapsmiljön på Santa Maria!

– Vi har en öppenhet som präglas av spontana möten, inte minst genom vårt nya aktivitetsbaserade kontor. Dagligen sker oplanerade möten där frågeställningar diskuteras som normalt krävt ett möte men där det coachande samtalet kan vara avgörande för att driva frågeställningen framåt. Med fokus på våra styrkor och vårt engagemang försöker vi skapa utrymme för våra medarbetare att göra det man brinner för och känslan av att allt är möjligt. Allt finns inom räckhåll om man själv är beredd att arbeta för det.

Hur involverar du dina medarbetare och kollegor?

– Vi lägger mycket tid på att förklara koncernens strategi och att bryta ned den så att det blir tydligt hur teamet och den enskilde individen bidrar till måluppfyllelsen. Aktiviteterna för genomförande av strategin arbetas sedan fram i workshops för att ge utrymme för bra idéer från samtliga medarbetare. Vi arbetar på motsvarande sätt när det gäller att utveckla gemensamma arbetssätt och processer. Efter sex år på företaget vet jag att man kan påverka allt, om man bara tar chansen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är att få jobba med människor av sådan mångfald som finns inom vår koncern. Det är en miljö där den enskilde individens kompetens blir uppskattad eftersom alla har olika bakgrund. Erhåller man upp-
skattning för det man gör stärker det tron på ens egen utveckling och möjligheten att påverka. Sen är det otroligt roligt när jag ser kollegor göra saker som vore osannolika för några år sedan. Det kan vara alltifrån uppgifter som de hanterar eller beteenden som jag ser har förändrats.