Detta stör vi oss mest på hos kollegorna
20 Jun 2013 kl: 00:00

Detta stör vi oss mest på hos kollegorna

Irritationsmomenten på svenska kontor är många. Fastighetsbolaget Vasakronan, som äger och förvaltar en mängd kontors- och butiksfastigheter, har låtit undersöka vad kontorsarbetarna stör sig mest på i sin arbetsmiljö. Över 2 000 personer i hela landet har deltagit i undersökningen.

De största irritationsmomenten i kontorsmiljön är ventilationen, tätt följt av den allmänna ljudnivån och möbler som är ergonomiskt felaktiga. Yngre har större krav på kontorsmiljön och irriterar sig allmänt mer än sina äldre kollegor. En femtedel av 18-30-åringarna irriterar sig mest på dålig lukt i lokalen.

Men det är inte bara kontorsmiljön som upprör, vi stör oss även på kollegornas beteende.  Mest upprörande är sura kollegor som är negativt inställda till jobbet. Det följs av kollegor som inte lämnar rent efter sig på toaletten. En av tre retar sig även på kollegor som fjäskar för chefen.