10 Jun 2014 kl: 00:00

Detektivarbete på innovationens moderbolag

Ett stenkast från Stockholm stadion i kvarteret Uppfinnaren sitter PRV sedan snart 100 år tillbaka. Tegelbyggnaden med sin gedigna trädörr får besökarna att känna historiens vingslag redan i entrén. Här inne arbetar Jimmie Femzén, patentingenjör på PRV sedan 3 år.

Vad innebär din roll som patentingenjör?
– Jag arbetar i telekomgruppen och när jag får en patentansökan handlar mitt arbete först och främst om att undersöka om ett patent kan utfärdas. Är uppfinningen tillräckligt innovativ eller behöver den som söker patent snäva in sig lite mer? För att ta reda på det använder jag mig främst av andra patentskrifter, artiklar och standarder som har publicerats genom åren.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Givetvis att få se morgondagens teknik. Det är roligt att se alla nya idéer och förstå hur uppfinnare tänker. Ofta får jag en aha-upplevelse när en patentansökan kommer in som rör något man aldrig haft en tanke på.

Vilka är de största utmaningarna du ställs inför?
– Att hitta bra sökstrategier. Att analysera uppfinningen och ta reda på var jag ska leta för att kunna stöta på närliggande teknik. Det är ett detektivarbete som väldigt sällan blir tråkigt.

Är ni på PRV innovativa i ert arbete med innovationer?
– Absolut! Eftersom vi dagligen arbetar i teknologins framkant är det viktigt att vi själva hänger med i utvecklingen också. Nya idéer om effektivisering eller förbättring av vårt arbete uppmuntras och vi har till exempel en intern förslagsverksamhet där förbättringsidéer lyfts.

Vilka är dina bästa tips till de som har en idé de vill ta patent på?
– Jag skulle råda personen att göra en grundläggande sökning, exempelvis googla om det redan verkar finnas någon liknande uppfinning. Fundera på vad nästa steg är efter att man har fått patent, kanske finns det några företag som kan vara intresserade av idén. Sist men inte minst, håll tyst om den! Ska du prata med ett företag eller en person om idén ska du se till att ett sekretessavtal skrivs.