”Det ska finnas film för alla på bio”
28 Dec 2015 kl: 00:00

”Det ska finnas film för alla på bio”

Hur bestäms filmutbudet?
– Det är en diskussion vi för med de olika filmdistributörerna, där vi gemensamt kommer fram till vilka filmer som ska visas, antal film­kopior,­ vilka salonger de ska visas på och så vidare. Distributörerna är naturligtvis starka i tron på just sin film, men vi måste bland annat bedöma vad filmen kan göra för mixen. Det ska finnas film för alla på bio – det funkar inte att enbart ha Hollywood-actions eller enbart franska, smala drama­filmer. Men det är en balansgång. Vi måste ju komma överens med distributörerna för att få kopior, annars blir det inga filmer alls.

”Jag skulle vilja ha lite mer makt över att lyfta svensk film, så att den kan blomstra som den gjorde för ungefär tio år sedan”

Hur ser du på SF Bios maktposition på marknaden?
– Vi är absolut en stor spelare i Sve­rige. För ett antal år sedan försvann två aktörer som inte fick ihop affären och ekonomin. SF Bio har överlevt och kunnat expandera tack vare bra koll på inkomster och utgifter, sam­tidigt som vi har haft en bra programplanering och riktat in oss på att ha ett brett filmutbud. Vi skulle ju kunna slå oss ner och säga att vi är nöjda, men vi fortsätter hela tiden att utvecklas genom att öppna nya biografer och förbättra tekniken.

Vad drömmer du om att ha makt över?
– Om SF Bio får fortsätta ha den utveckling och bredd som vi har i dag är jag nöjd. Men om jag måste säga något så skulle jag vilja ha lite mer makt över att lyfta svensk film, så att den kan blomstra som den gjorde för ungefär tio år sedan. Jag kan tycka att finansieringssystemet är lite för komplicerat, och gör det svårt att få stöd för den som vill skapa film. Där borde man kunna hitta ett nytt upplägg.

Tycker du att makten i filmbranschen är rättvist fördelad mellan könen?
– Jag skulle vilja svara ”ja”, men majoriteten av producenterna och regissörerna är ju män. Samtidigt har jag alltid haft fler kvinnor än män i min organisation. En mix är bäst, men jag tror inte på kvotering. Jag tror att det går att skapa en mix om du har den intentionen, för det finns både duktiga kvinnor och duktiga män.

Har du varit riktigt nervös någon gång?
– Självklart! Det var väldigt nervöst inför premiären av Fucking Åmål, till exempel. Vi trodde verkligen på den, men det fanns mycket motstånd. Att gå ut med en ungdomsfilm med det speciella namnet var kontroversiellt, både vi och Åmåls kommun försökte förgäves ändra namnet innan. Men som alla vet blev filmen en enorm succé och helt plötsligt var Fucking Åmål en självklarhet. Det var ett speciellt tillfälle, när allt bara föll på plats.